Tre nettselskaper måtte tilsammen betale 40 000 kroner i dagbøter etter ikke å har rukket NVEs Elhub-frist. Illustrasjonfoto: Haakon Barstad
Tre nettselskaper måtte tilsammen betale 40 000 kroner i dagbøter etter ikke å har rukket NVEs Elhub-frist. Illustrasjonfoto: Haakon Barstad

Tre nettselskaper fikk dagbøter

Alle nettselskapene har nå fått godkjent krav om datakvalitet i forbindelse med oppstarten til Elhub. Tre selskaper fikk dagbøter.

Publisert: 2018-11-07 11:40:19.0 
Oppdatert: 2018-11-08 10:56:52.0

STAN ELHUB TIMM NETT NOR

Alle nettselskapene har nå passert den nest siste av elleve milepæler før oppstarten av Elhub, ifølge en pressemelding fra NVE. Lyse Elnett, Dalana Energi Nett og Røros E-verk rakk ikke fristen og fikk dagbøter i forbindelse med såkalte Milepæl 10.

– Røros E-verk gikk over med tre dager, mens de to andre fikk bøter for en dag, sier seniorrådgiver i NVE, Karl Magnus Ellinggard, til Europower.

Lyse og Dalana mottok bøter på henholdsvis 15 000 og 10 000 kroner, mens Røros E-verk måtte betale 5000 kroner per dag og endte opp med en regning på 15 000 kroner. Bøtene var tilpasset selskapene størrelse.

 

Milepæl 11

Som Europower tidligere har omtalt vil Milepæl 11, den siste milepælen før Elhub starter opp, også bety bøter for de selskapene som ikke rekker fristen. I midten av oktober lå 10-12 prosent av nettselskapene an til å være klare til fristen er 1. desember.

– Vi vil få vite hvor mange som har klart det rett etter fristen, men det at vi nå har passert Milepæl 10 er et godt tegn, sier Ellinggard.

Milepæl 11 består av samme krav til datakvalitet som i Milepæl 10, men det stilles i tillegg krav om daglig rapportering av timeverdier.

– Datakvaliteten har vi jo allerede sjekket, men det vi er veldig spente på er den daglige rapporteringen, sier Ellinggard.

Har dere noen indikasjon på hvor mange som vil klare fristen?

– Det er første gang vi tester daglig rapportering av timeverdier fra alle nettselskapene samtidig, så det er vanskelig å si på forhånd hvor mange som vil klare kravet til 1. desember. Men det er viktig at alle nettselskap klarer å gjennomføre denne testen før Elhub settes i drift 18. februar.