Konsernsjef Christian Stav, styreleder Jon Håvard Solum og adm. dir. Kenneth Brandsås i NTE Energi er strålende fornøyd med investeringsbeslutningen. FOTO: NTE
Konsernsjef Christian Stav, styreleder Jon Håvard Solum og adm. dir. Kenneth Brandsås i NTE Energi er strålende fornøyd med investeringsbeslutningen. FOTO: NTE

NTE bygger for 1 milliard

NTE investerer i ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss i Namsen. Investeringsbeslutningen ble fattet i dag og beløper seg til 1 milliard kroner. Den nye kraftstasjonen vil øke produksjonen med 105 GWh.

Publisert: 2018-11-02 12:17:38.0 
Oppdatert: 2018-11-03 16:43:27.0

NTEL VANN UTBY NORC ANHY SKAN NOR

– Vår beslutning om å bygge en ny, stor kraftstasjon i Namsen er gode nyheter både for NTE, lokalsamfunnet, laksen i elva og vårt felles klima, sier styreleder i NTE, Jon Håvard Solum i en pressemelding.

Den nye kraftstasjonen vil produsere 382 GWh fornybar energi i et normalår. Det er en økning på 105 GWh sammenlignet med produksjonen i den nåværende stasjonen fra 1946. Anleggsstart vil være første halvår 2019 og anlegget skal ferdigstilles i løpet av 2023. Dette vil også legge grunnlaget for videre modernisering av NTE sine kraftstasjoner lenger oppe i vassdraget. Antall årsverk i anleggsperioden vil være mellom 400 og 600 totalt, opplyser selskapet.

Største utbygging siden 90-tallet

– Dette er det største vannkraftprosjektet i Trøndelag siden vi bygde ut i Meråker på 90-tallet og er en investering for framtida. Den nye kraftstasjonen skal være i drift i minst 70 år og produsere lokal og fornybar energi for våre barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Jeg mener at det grønne skiftet er den viktigste jobben min generasjons ledere kan bidra til, , sier konsernsjef i NTE, Christian Stav.

Skanska får anleggskontrakten. Andritz Hydro får kontrakten på elektro- og hydromekanisk utstyr, og Norconsult har skal prosjektere utbyggingen.