Rundt 240 av 900 kunder med legeerklæring for AMS-fritak har ombestemt seg etter at Agder Energi Nett nå krever avlesningsgebyr. Foto: Haakon Barstad.
Rundt 240 av 900 kunder med legeerklæring for AMS-fritak har ombestemt seg etter at Agder Energi Nett nå krever avlesningsgebyr. Foto: Haakon Barstad.

AMS-skeptikere ble friske da regningen kom

I juli ble det klart at nettselskapene kan kreve et avlesningsgebyr fra kunder med fritak fra AMS-målere. Da gebyrene kom valgte rundt 240 av Agder Energis el-følsomme kunder å få målere installert likevel.

Publisert: 23. October 2018, 08:48  
Oppdatert: 23. October 2018, 09:02

NVE AGEN NETT HNA SKAG TIMM NOR

Da Europower i desember skrev om strømkunder som har fått legeerklæring for å slippe å få AMS-målere installert i hjemmene sine, hadde Agder Energi 368 kunder som hadde fått fritak. I et dokument Europower har fått tilsendt fra NVE var antallet steget til 544 i april i år.

– Det har skjedd en ganske stor utvikling siden desember. Det totale antallet kunder som har fått fritak på bakgrunn av legeerklæring var rundt 900 når vi gikk ut med gebyret. Det har gått opp ganske mye et år, sier leder for AMS-utrullingen i Agder Energi, Per-Oddvar Osland. 

Det var Foreningen for el-overfølsomme (Felo) som i sin tid fikk gjennomslag for AMS-fritak etter høringsrunder om AMS-forskriftene i 2011. Statens strålevern avviser alle påstander om strålefare fra AMS-målere.

Friske av gebyr?

Avlesningsgebyret Agder Energi Nett krever for å kontrollere målere hos kunder uten AMS-målere er på 2125 kroner i året og skal dekke inn kostnadene for kontrollavlesningene.  Foruten å dekke kostnadene har gebyret fått innvirkning på hvor mange el-følsomme som ønsker fritak.

– Er det noen som har gått med på å få AMS-målere etter at gebyret ble kjent?

– Ja. Rundt 240 av de 900 som hadde fritak valgte å prøve ut målerne etter at avlesningsgebyret kom, sier Osland.

Osland understreker at Agder Energi forholder seg profesjonelt til kundene som ikke ønsker nye målere, og at de tar kundene på alvor. Selskapet prøver å opplyse kundene om at stråling avtar kraftig med avstand til enheten, og at det noen få meter unna i praksis er forsvinnende liten stråling sammenlignet med andre apparater man er omgitt av.

Irrasjonell frykt

Ifølge Osland ligger landsgjennomsnittet for kunder som har fått fritak fra AMS-målere på 0,2 prosent av strømkundene, mens det i Agder ligger på rundt 0,4 prosent. Det er altså snakk om et lite antall med lokale variasjoner. NVE har tidligere sagt at fritakene ikke er et stort problem for utrullingen og nettselskapene er relativt forsiktige med å uttale seg om fritakene. 

Situasjonen per i dag er likevel at på tross av at Statens strålevern sier man ikke kan ta skade av AMS-målere, og på tross av at Helsedirektoratet sier det ikke finnes medisinsk grunnlag for å skrive ut legeattest, godtar et annet direktorat, NVE, legeerklæringer fra el-følsomme med AMS-plager.

Professor ved Universitetet i Oslo og vitenskapskommentator, Kristian Gundersen, mener legene opptrer i strid med hva vi har av vitenskapelig kunnskap og er skeptisk til at myndighetene gir etter.

– Dette er en diskusjon som har vært her lenge og det finnes mye forskning på temaet. Det finnes ingen holdepunkter for at strålingen er skadelig. Jeg synes norske leger skal være forpliktet av vitenskap. Jeg tror også det vil være lite bærekraftig om man gir etter for irrasjonell frykt, men det er et politisk spørsmål, sier Gundersen.

NVEs tall fra april viser at Hafslund Nett, Skagerak Nett og Agder Energi Nett er selskapene som har flest fritak på bakgrunn av legeerklæringer.