Georg Aasen, sjef for Nasdaq i Oslo, innrømmer at det er svært hektiske dager. Han vil ikke kommentere rundt volumet i posisjonen Einar Aas har handlet med, men understeker at de er innenfor de posisjonsgrensene som er satt av Finanstilsynet. Foto: Nasdaq
Georg Aasen, sjef for Nasdaq i Oslo, innrømmer at det er svært hektiske dager. Han vil ikke kommentere rundt volumet i posisjonen Einar Aas har handlet med, men understeker at de er innenfor de posisjonsgrensene som er satt av Finanstilsynet. Foto: Nasdaq

Nasdaq-sjefen: Aas holdt seg innenfor posisjonsgrensen

Få, om noen, andre aktører på kraftbørsen har våget å ta så store posisjoner som Einar Aas har gjort. Denne uken gikk det galt. Men posisjonen var likevel innenfor den lovlige grensen.

Publisert: 2018-09-14 17:09:41.0 
Oppdatert: 2018-09-14 23:33:16.0

NAME NOR

Aktører Europower har snakket med sier de aldri ville vurdert å gå inn med så store posisjoner som det Einar Aas har gjort, ikke bare nå, men trolig også mange ganger tidligere.  Det er størrelsen på volumet som gjør at det denne gangen får så fatale konsekvenser.

– Størrelse er selvsagt relevant i en slik situasjon. Nå er ikke jeg i stand til å kommentere størrelse på posisjonen, men det er selvsagt en faktor i en slik situasjon, sier Georg Aasen, sjef for Nasdaq i Oslo.

Innenfor posisjonsgrensen

Han understreker imidlertid flere ganger at handelen er gjort innenfor grensene til regelverket.

– Vi har et klart reglement når det gjelder posisjonsgrenser som er satt av regulatorene, og det følger vi selvsagt detaljert. Det var ikke under noen omstendigheter brudd på reglementet i den forstand, sier Aasen til Europower.

Regelverket han viser til er forskrift om posisjonsgrenser for varederivater satt av Finanstilsynet. Det er generelle krav for hvor stor andel en enkelt aktør kan ha av et marked, og er ikke spesielt for kraftmarkedet.

Her fremgår det at en aktør kan ta en posisjon på 67 TWh og likevel være innenfor posisjonskravet. Aasen er enig i at dette er et betydelig volum, men vil ikke kommentere noe utover det.

– Er det vanlig at det er så store volum som blir handlet av en enkeltaktør som Aas nå har gjort?

– Jeg har som sagt ingen kommentar angående  størrelse på posisjoner til aktørene. Det er konfidensiell informasjon mellom oss og aktørene, påpeker Aasen.

Skjerper marginkravene

Einar Aas er eneste privatperson som er medlem på Nasdaq. Han har ikke noe sikkerhet i bakhånd i form av produksjon, nett eller annet. Spørsmålet er om sikkerheten hos hvert enkelt medlem som handler er god nok?

- Ja, det er den. Den initielle marginen som medlemmet må stille med vil variere litt avhengig av størrelse og medlemskapsstruktur osv, og det har vi ekstra fokus på og er hensyntatt.

– Vil dere gjøre endringer i oppfølging fremover?

– Det er litt tidlig å si enda, men vi vil gjennomgå våre prosedyrer og evaluere for å se på dette. Et konkret tiltak vi har gjort kortsiktig er å øke marginkravet på den typen kontrakter det her har vært snakk om, forklarer Aasen.

– Medlemmene må fylle opp default-fondet. Det er strengt regulert i forhold til hvem som skal stille kapital inn. Reguleringen sier at det skal være medlemsbasert, slik at alle medlemmene må fylle opp til det nivået det skal ligge på. Det har de på seg frem til mandag å gjøre. Dette gjelder alle som handler på Nasdaq.

I tillegg har Nasdaq selv gjort noen interne tiltak med å kapitalisere opp en del mer inn i default-fondet.

– Vi vil stille en større andel i en tidsperiode hvis det skulle vise seg at enkelte har problemer med å komme inn med kapital i løpet av denne korte tidsperioden. Men regelverket er tydelig på at medlemmene må gjøre dette innen et visst antall dager – og fristen er nå på mandag, sier Aasen.

Tidligere fredag varslet også Nasdaq at de vil stille med 200 millioner svenske kroner i en midlertidig junior-funding i default-fondet.

Ekstreme bevegelser

Nasdaq-sjefen viser, som andre, til at hovedårsaken til at det gikk så galt for Einar Aas mandag, var at det ble en veldig spesiell prissituasjon der spreaden mellom Tyskland og Norden hadde en ekstremt stor bevegelse over helgen.

– Fra fredag til mandag gikk den fra 10 euro og opp til 15 euro. Det i seg selv er en ekstraordinær prisbevegelse. Jeg tror ikke jeg har sett den type prisbevegelse før, på så kort tid. Clearinghuset som skal be om sikkerhetsstillelse ber om det for et hvert medlem og i dette tilfellet klarer ikke medlemmet å stille de krav som er pålagt og vi måtte derfor sette ham i default, eller under administrasjon, forklarer Aasen.