Interessen for å etablere datasentre i Norge har eksplodert. Om alle blir realisert og går for full maskin hele året, vil strømforbruket tilsvare halvparten av dagens samlede strømforbruk i Norge. Foto: Shutterstock
Interessen for å etablere datasentre i Norge har eksplodert. Om alle blir realisert og går for full maskin hele året, vil strømforbruket tilsvare halvparten av dagens samlede strømforbruk i Norge. Foto: Shutterstock

Nye datasentre kan utløse forbruk på 60 TWh

Statnett har mottatt datasenter-forespørsler på totalt 7000 MW. Tallet er skyhøyt over tidligere prognoser, og tilsvarer i teorien et strømforbruk på halvparten av Norges samlede forbruk i dag.

Publisert: 07. September 2018, 20:02  
Oppdatert: 10. September 2018, 15:56

DATL FORB NOR

På forespørsel fra Europower har Statnett sett på det samlede omfanget av forespørsler om nettkapasitet knyttet til planlagte datasentre.

– Vi har mottatt en rekke henvendelser med spørsmål om kapasitet for tilknytning til datasentre fra rundt om i hele landet. Alle henvendelsene utgjør samlet rett i underkant av 7000 MW, svarer Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef i Statnett.

Regner man om denne effekten til strømforbruk, tilsvarer det 61,2 TWh årlig, som er i underkant av halvparten av det totale strømforbruket i Norge.

Det forutsetter imidlertid at samtlige prosjekter blir realisert, og at de går for full effekt døgnet rundt hele året. Det er neppe realistisk.

– Bak en del av disse henvendelsene er det konkrete planer om etablering av datasenter, mens andre henvendelser er av mer generell karakter, hvor man spør om tilgjengelig nettkapasitet for å vite potensiale for etablering av datasenter i sitt område, sier Nilson.

Om vi halverer forutsetningene, og sier at halvparten av prosjektene blir realisert og kun benytter seg av halvparten av den forespurte effekten, vil det innebære et strømforbruk på 15 TWh årlig.

På den annen side, det kan komme enda flere forespørsler, og tallet på 7000 MW kan øke ytterligere.

– Alle skal henvende seg til det nettselskapet i regionen de ønsker tilknytning til. For de aller fleste er det regionalnettseier, som sjekker kapasitet i eget nett og som spør Statnett om det er kapasitet i sentralnettet. Statnett vil altså normalt bare ha kontakt med regionalnettseier. Vår oversikt er basert på de henvendelsene vi har mottatt fra nettselskap, sier Nilson.

  

Langt mer enn antatt

Over 60 TWh i økt energiforbruk virker helt urealistisk, men også en økning på 15 TWh vil være langt, langt høyere enn den veksten NVE har estimert at datasentrene vil føre med seg. I april i år la NVE frem en rapport hvor de antok at økt strømforbruk knyttet til datasentre vil utgjøre 1,2 TWh i år 2020 og 3,5 TWh i år 2035.

– NVE har i denne analysen antatt at strøm til store datasentre vil øke fremover og nå et strømforbruk på 3 til 4 TWh i 2035. Dette kan fort vise seg å være et forsiktig anslag dersom mange av de store planene blir gjennomført, skrev NVE i april.

De oppdaterte tallene fra Statnett kan tyde på at NVE får mest rett i at det er et forsiktig anslag.

Flere organisasjoner har jobbet aktivt for å legge til rette for bygging av datasenter i Norge, med Abelia, IKT Norge og Energi Norge som de viktigste. De fikk et viktig gjennomslag da regjeringen reduserte el-avgiften for datasenter til samme nivå som annen kraftkrevende industri, altså fra 16,58 til 0,48 øre/kWh.

Denne avgjørelsen var mest sannsynlig påvirket av at Sverige, Finland og Danmark alle hadde fått datasentre fra giganter som Facebook, Google og Apple, mens Norge på det tidspunktet ikke hadde noe slike store sentre.

  

Kritiske røster

En annen viktig faktor for den økte datasenter-interessen er fremveksten av bitcoin. Utvinning av kryptovaluta har vist seg å være den mest lønnsomme virksomheten å leie ut datakapasitet til. Særlig selskapet Kryptovault har fått mye oppmerksomhet. De har opplyst at de med dagens strømuttak sparer 28 millioner kroner årlig på redusert elavgift.

Dette har fått flere til å stille spørsmål ved om det er riktig at datasentre skal ha redusert elavgift. Skattekontoret på Vestlandet er blant disse:

– Det er skattekontorets vurdering at det er en svært uheldig konsekvens av denne regelen at utvinning av kryptovaluta skal tilgodeses med en lav avgiftssats på elektrisk kraft. Det produseres så vidt skattekontoret kan bedømme ingenting av verdi for samfunnet for øvrig, skrev Skatt Vest i et brev til Skattedirektoratet.

Direktoratet slo imidlertid fast at det spiller ingen rolle hva et datasenter bruker datakraften til.

Andre, som kommentator Arne O. Holm, har påpekt det ulogiske i at staten gjennom Enova har brukt milliarder på energiøkonomisering, for så å gi avgiftsfritak til en næring med enormt energiforbruk som ikke skaper særlig mange arbeidsplasser.