Både Alcoa (bildet) og annen øvrig industri rammes av Statnetts forslag til tarifføkning. Foto: Trond Sørås
Både Alcoa (bildet) og annen øvrig industri rammes av Statnetts forslag til tarifføkning. Foto: Trond Sørås

132 millioner i økt tariff til industrien

Store kraftforbrukere får økt tariffen med 132 millioner kroner som følge av Statnetts nye forslag til sentralnettariff for 2019.

Publisert: 2018-07-05 13:00:21.0 
Oppdatert: 2018-07-05 13:00:21.0

PIL ALCO GRIF STAN NOR

Oppdatert med kommentar fra Statnett*.

Som Europower skreiv tirsdag, har Statnett moderert sitt forslag om drastiske tariff-økninger for industrien i 2019, men fremdeles er det snakk om store ekstrakostnader.

Den klart største effekten får Statnetts forslag om å kutte taket for hvor mye kraftkrevende industri maksimalt kan få i tariffreduksjon sammenlignet med alminnelig forbruk fra 90 prosent til 65 prosent. 13 bedrifter får økt tariffen med til sammen 125 millioner kroner som følge av dette, hvis Statnetts reviderte forslag vedtas.

Redusert rabatt

Tariffreduksjonen for de store kraftforbrukerne går da ned...

Er du abonnent, kan du lese hele saken her

Dersom du ikke abonnerer, ta kontakt med marked@europower.com eller på 93256151.