Selv om NVE har utvidet overgangsordningen for anleggsbidrag i regionalnettet, består usikkerheten for vindkraftinvestorene, ifølge Norwea.
Selv om NVE har utvidet overgangsordningen for anleggsbidrag i regionalnettet, består usikkerheten for vindkraftinvestorene, ifølge Norwea.

NVE utvider overgangsordningen for anleggsbidrag

NVE har utvidet overgangsordningen for anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet, men det reduser knapt den store usikkerheten for vindkraftutbyggerne, mener Norwea.

Publisert: 2018-07-04 10:40:29.0 
Oppdatert: 2018-07-04 10:46:33.0

NETT VIND STAN NVE NOR

NVE vil at de som utløser investeringer i nettet, selv skal ta en rimelig andel av kostnadene, også i regional- og transmisjonsnettet.

Selv om knapt noen som kan noe om kraftsystem vil være imot dette prinsippet, har det ikke manglet på kritikk mot detaljene i NVEs konkrete forslag.

For å unngå usikkerhet blant investorene har Norwea tatt til orde for omfattende overgangsordninger, ideelt sett for alle investeringer som omfattes av elsertifikatperioden som utgår i 2021.

Er du abonnent, kan du lese hele saken her

Dersom du ikke abonnerer, ta kontakt med marked@europower.com eller på 22001150.