NVE vender tommelen opp for avlesningsbegyr. Men dersom kunden ikke er hjemme ved avtalt tidspunkt for AMS-montering, er det ikke hjemmel for å gi bomturgebyr, ifølge direktoratet.
NVE vender tommelen opp for avlesningsbegyr. Men dersom kunden ikke er hjemme ved avtalt tidspunkt for AMS-montering, er det ikke hjemmel for å gi bomturgebyr, ifølge direktoratet.

Godkjenner avlesningsgebyr ved AMS-fritak

NVE gir lov til å innføre avlesningsgebyr for kunder med AMS-fritak. Størrelsen skal fastsettes av det enkelte nettselskap.

Publisert: 2018-07-04 10:29:57.0 
Oppdatert: 2018-07-04 10:37:52.0

NVE NETT TIMM NOR

Tidligere har det vært spekulert i et årlig gebyr på 1500 kroner for kunder med AMS-fritak. NVE mener størrelsen på gebyret vil være avhengig kostnadene med å reise til kundene basert på geografisk plassering.

Et eventuelt avlesningsgebyr er generelt og gjelder for hele nettområdet. Nettselskapet skal derfor fakturere samme beløp innenfor samme nettområde, fastslår NVE i sin vurdering av problemstillingen.

Ikke høyere fastledd

For å sikre likebehandling, forutsetter NVE at nettselskapet kontrollavleser alle kunder innenfor sitt nettområde som ikke har aktiv kommunikasjonsenhet i AMS-måleren. Det blir ikke anledning til å sette et høyere fastledd for kunder med AMS-fritak.

– Hvis nettselskapene ikke krever et slikt avlesingsgebyr må kostnaden for manuell avlesing dekkes av også de øvrige strømkundene, sier NVEs direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker, i en pressemelding.

Avslår bomturgebyr

Kunder som er innvilget fritak for AMS-måler før installasjon slipper å betale for deaktivering.

– Men hvis kunde som er innvilget fritak flytter til en ny bolig, med tilkoplet kommunikasjonsenhet, kan nettselskapet kreve at kunden betaler et gebyr for deaktivering, sier Flataker.

Nettalliansen har forhørt seg om muligheten til å gi et gebyr dersom kunden ikke er hjemme når montøren kommer til tross for avtalt tidspunkt. NVE mener det ikke er hjemmel for å gi et slikt gebyr.