Selv om det meste av «fornybarheten» til norsk vannkraft selges ut av landet, blir stadig mer igjen.
Selv om det meste av «fornybarheten» til norsk vannkraft selges ut av landet, blir stadig mer igjen.

Restmiksen er blitt mer fornybar

Strømmen blir stadig mindre «skitten», også for det store flertall av norske kraftkunder som ikke kjøper opprinnelsesgarantier.

Publisert: 27. June 2018, 13:30  
Oppdatert: 27. June 2018, 13:41

GOOS ALTE NVE NOR

Om man ikke kjøpte opprinnelsesgarantier i fjor, var 57 prosent av kraften i Norge fossil, 27 prosent var kjernekraft, mens 16 prosent var fornybar, viser NVEs nasjonale varedeklarasjon, som ble offentliggjort onsdag.

Dette er en økning i fornybarandelen på to prosentpoeng fra 14 prosent i 2016.

Årsaken er at den europeiske restmiksen, som er den kraften det ikke er solgt opprinnelsesgarantier for, inneholder mer fornybar kraft og kjernekraft og mindre kullkraft enn i 2016, skriver NVE.

Mer fornybart

Andelen kjernekraft har gått opp med seks prosentpoeng, mens andelen fossil kraft reduseres med sju prosentpoeng i forhold til den nasjonale varedeklarasjonen for 2016.

Dermed fortsetter fornybarandelen i den nasjonale varedeklarasjonen å øke. Den var 12 prosent i 2015 og helt nede i 9 prosent i 2014.

Beregningen av varedeklarasjonen tar utgangspunkt i den norske kraftproduksjonen, som var 149,3 TWh i Norge. Av dette var 146,1 TWh fornybart, nærmere bestemt 143 TWh vannkraft, 2,8 TWh vindkraft og 0,2 TWh varmekraft fra biobrensel. Den fossile produksjonen utgjorde kun 3,2 TWh.

Dermed var 98 prosent av den norske kraftproduksjonen i fjor fornybar.

Få norske kjøpere

Den nasjonale varedeklarasjonen tar imidlertid også hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier.

Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon, selges til utlandet, og gir kraftprodusentene ekstrainntekter.

Det ble i fjor utstedt opprinnelsesgarantier for 140,9 TWh i Norge i 2017.

Totalt norsk forbruk og overføringstap i nettet utgjorde 134,1 TWh i 2017. Siden det ble innløst opprinnelsesgarantier for 25,4 TWh i Norge i 2017, utgjør volumet for kunder som ikke kjøper kraft med opprinnelsesgarantier 108,7 TWh. Varedeklarasjonen viser sammensetningen av energikilder for disse kundene.

I prosent var det innløst opprinnelsesgarantier for 19 prosent av kraftkjøpet i Norge i 2017.

LO advarte

Etter at «kjente egenskaper» er lagt til varedeklarasjonen, altså norsk produksjon det ikke er utstedt opprinnelsesgarantier for samt utløpte opprinnelsesgarantier, tilsvarer den den «ukjente kraften» som erstattes av europeisk restmiks 96,1 TWh.

LO advarte nylig mot at det er politisk risiko ved å fortsette å selge fornybarheten ut av landet, og viste til sprengkraften Acer-saken fikk.