Det planlegges mye vindkraft på Shetland. Burradale-parken (bildet) er allerede bygget ut. Nå planlegges en kabel til Norge for å få kraften til kontinentet, men Statnett gir ingen hjelpende hånd. Foto: Paul Riddell
Det planlegges mye vindkraft på Shetland. Burradale-parken (bildet) er allerede bygget ut. Nå planlegges en kabel til Norge for å få kraften til kontinentet, men Statnett gir ingen hjelpende hånd. Foto: Paul Riddell

Statnett sier nei til Shetlandskabel

Statnett vil ikke støtte planene om Maali-kabelen fra Skottland til Norge via Shetland.

Publisert: 2018-05-31 14:51:48.0 
Oppdatert: 2018-05-31 14:51:48.0

NVE KABE STAN NOCO NETT GBR NOR

Det går fram i korrespondanse Europower har fått innsyn i.

Den planlagte forbindelsen skulle bestå av en 267 kilometer lang HVDC-forbindelse fra Skottland til Shetland og en ca. 380 kilometer lang forbindelse videre til Norge.

Planen var å eksportere vindkraft fra Shetland og Skottland til Europa via Norge.

Selskapet Element Power hadde som mål å få kabelen i drift i 2025.

Ba Statnett om hjelp

Prosjektet ble oppført på Entso-e sin tiårsplan for nettutvikling i 2016 (TYNDP). Men på listen for 2018, som nå er klar, kom ikke prosjektet med.

I april sendte Element Power en epost til Statnett med hjelp til å komme med likevel. I et brev fra 7. mai gir Statnett Maali-prosjektet en kald skulder. Statnett viser til at Maali ikke ble med på TYNDP-listen fordi de ikke oppfyller de nødvendige administrative kravene.

«Helt konkret mangler prosjektet en sikker tilknytningsavtale på norsk side», skriver Statnett.

Statnett viser til at Statnett i det gjeldende regulatoriske regimet har som rolle å tildele et passende tilknytningssted for planlagte kabler, ikke å inngå i tilknytningsavtaler med prosjektutviklere.

«En juridisk bindende avtale om tilknytning kan bare inngås etter et positivt svar på en konsesjonssøknad for en mellomlandsforbindelse», skriver Statnett.

Loven endres

Statnett viser til at den norske energiloven er i ferd med å bli endret slik at kun systemoperatører får eie mellomlandsforbindelser. TSOene trenger ikke å eie 100 prosent, men de må ha kontrollen, skriver Statnett.

«Gitt de planlagte lovendringene er det ikke fornuftig å peke ut et tilknytningssted i det norske nettet til et prosjekt som Maali, som er på et så tidlig utviklingsstadium. Dette fordi prosjektutvikleren høyst sannsynlig ikke vil kunne sende inn en søknad til norske myndigheter under det nåværende regulatoriske regimet», skriver Statnett.

Som en konklusjon kan ikke Statnett støtte at Maali kommer på TYNDP-listen for 2018, skriver selskapet.