Konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga, ser nå starten på nok en fusjonsprosess, der et selskap vil inngå i Haugaland Kraft.  Foto: Øyvind Lie
Konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga, ser nå starten på nok en fusjonsprosess, der et selskap vil inngå i Haugaland Kraft. Foto: Øyvind Lie

Intensjonsavtale mellom Haugaland og Fjelberg

Haugaland Kraft AS og Fjelberg Kraftlag SA er i dag blitt enige om å starte en prosess med å integrere Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft.

Publisert: 2018-05-18 14:18:10.0 
Oppdatert: 2018-05-18 14:19:21.0

FJKP HAUA FUSJ NOR

I forrige uke kunne Europower varsle at styret i Fjelberg Kraftlag hadde kommet med konkrete forslag om fusjon. De ansatte har vært kritiske, men ble mer positive da det ble kjent at de ville beholde samme oppmøtested.

De to selskapene har nå inngått en intensjonsavtale med mål om å integrere Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft. Gjennomføringen av transaksjonen skjer etter omdanning av samvirkelaget Fjelberg Kraftlag til et aksjeselskap og deretter fusjon med Haugaland Kraft. Dette vil innebære at Fjelberg Kraftlags ulike virksomhetsområder, en aksjepost på 20 prosent i Kvinnherad Breiband og på 2,97 prosent i SKL, overføres til Haugaland Kraft.

Styreleder i Fjelberg Kraftlag, Sverre Olav Handeland, men en fusjon vil få mange positive effekter.

– Forsyningssikkerhet og beredskap i hele Kvinnherad styrkes gjennom sammenslåingen og arbeidsplasser sikres. De strukturelle endringene sikrer konkurransedyktige tjenester og lavere nettleie for våre kunder. Alle ansatte vil få ansettelse i Haugaland Kraft og arbeidssted blir som i dag, sier Handeland.

Konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga, peker på at integreringen av Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft vil sikre og styrke både regionalnettet og distribusjonsnettet.

Endelig vedtak vil bli foretatt i et ekstraordinært årsmøte i Fjelberg Kraftlag.