Dansk vindkraft, som disse utenfor København, sørger i kombinasjon med tyske møller, og tysk solkraft for at det er tilnærmet nullpriser midt på dagen i Danmark i morgen (lørdag). Foto: Haakon Barstad
Dansk vindkraft, som disse utenfor København, sørger i kombinasjon med tyske møller, og tysk solkraft for at det er tilnærmet nullpriser midt på dagen i Danmark i morgen (lørdag). Foto: Haakon Barstad

MARKED: Første tegn på fremtidens kraftpriser

Været presser ned de korte prisene, og karbonprisen presser opp de lange kontraktene. Men mest interessant er prisingen av fire timer midt på dagen i Danmark lørdag.

Publisert: 2018-04-06 15:57:46.0 
Oppdatert: 2018-04-09 12:26:08.0

COMM NOR SWE DEN FIN GER EST LAT LTU

Prisutviklingen på Nasdaq er tydelig på at de kortsiktige prisene går ned, mens de langsiktige prisene går opp.

– I all hovedsak ser aktørene nå på karbonprisen. Der har vært en oppgang i dag, og det forklarer prisoppgangen på de lange kontraktene. At prisen går ned på de korte kontraktene henger sammen med at de siste dagene er levert enorme energimengder i form av nedbør, sier Lorents Hansen i Energi Salg Norge.

  

Nullpris midt på dagen

En mer uvanlig ting i prisbildet, er systemprisen i fire driftstimer i Danmark i morgen (lørdag). I hele perioden fra klokken 11 til klokken 15 er prisen satt av Nord Pool til under 0,1 euro/MWh. På det laveste er prisen 0,03 euro/MWh, tilsvarende 0,003 øre/kWh, altså tilnærmet en nullpris.

Det lave nivået er ikke oppsiktsvekkende i seg selv, det har jo flere ganger vært negative priser i Danmark, altså lavere enn null. Men det har som regel skjedd spesielle dager, som 1. juledag, og negative priser inntreffer som regel om natten når forbruket er minimalt.

Men i morgen dropper altså prisene til null midt på dagen en helt vanlig dag. Det er riktignok en lørdag hvor forbruket vanligvis er lavere enn en hverdag, men likevel er dette helt spesielt. Et par timer etter lavpris-perioden er prisen igjen opp på et mer normalt nivå med 39 euro/MWh.

– Vi ser det også på dagsprisen for Danmark. Den går fra 38 euro på fredagen til 19 euro på lørdagen. Det er en dramatisk reduksjon, sier Lorents Hansen.

– Hva er årsaken?

– Tidligere var kraftflyten mellom Danmark og Tyskland ikke effektiv. Det ble det en endring på for års tid siden, og plutselig hang den danske spotprisen mye mer sammen med den tyske spotprisen, sier Hansen.

Europower skrev om dette i juli i fjor, og senest i går kunne vi melde om en videre utvikling i den dansk/tyske-kraftutvekslingen.

– Utviklingen har pågått en stund, og det er nå mye mer effektiv flyt mellom Danmark og Tyskland, sier kraftanalytikeren.

  

Smitter ikke til Norge

Men det forklarer jo ikke alene den voldsomme prisnedgangen de fire driftstimene. Det er det store innslaget av ny solenergi og vindkraft som gjør seg gjeldende. De fire timene har gunstige forhold for begge deler, særlig i Tyskland, og det smitter over på Danmark.

– Tyskland har som kjent bare ett prisområde, og er et mye større marked enn Danmark, så den danske prisen blir langt vei satt direkte av den tyske. Frem til nå har vi snakket om den nordiske spotprisen, men nå er danskene i langt større grad hektet på kontinentet, sier Hansen.

Den lave prisen smitter foreløpig ikke over på Norge. Mens strømmen i morgen koster 0,003 øre/kWh mellom klokken 12 og 13 i DK2, er prisen den samme timen 38 øre i NO2 (Kristiansand).

– Det er jo dette debatten om Acer egentlig handler om. EU vil at det skal være effektiv kraftflyt i hele Europa. Dette vil nok Acer se nærmere på, sier Hansen.

Dermed kan de fire driftstimene midt på dagen på lørdag være et første tegn på hvordan prisvariasjonene kan komme til å bli også i Norge.

  

Nordisk kjernekraftproduksjon

Andel i drift av 11.374 MW klokken 14:25 var 95 prosent (ned to prosentpoeng fra torsdag).

Forsmark 1 (984 MW) kjører med redusert kapasitet 6. april grunnet vedlikehold av dampventil.

  

Elsertifikater

Spotprisen på elsertifikater gikk ned med 1,00 SEK til 101 SEK/MWh.

  

Dagens priser ved stenging:

Uke 15-kontrakten gikk ned 25 cent til 41,00 euro/MWh.

Mai-kontrakten steg 10 cent til 31,85 euro/MWh.

Kvartalskontrakten Q3-18 steg 85 cent til 30,80 euro/MWh.

Årskontrakten 2019 steg 25 cent til 29,80 euro/MWh.

Det ble i dag omsatt 1661 GWh på Nasdaq, og 1733 GWh i det bilaterale markedet.

  

Områdepriser

Priser Nasdaq OMX

7. april

Endring fra

Område:

Euro/MWh

6. april

 

 

 

Norge I (Oslo)

39,43

-1,39

Norge II (Kristiansand)

39,12

-1,70

Norge III (Trondheim)

39,43

-1,43

Norge IV (Tromsø)

39,40

-0,84

Norge V (Bergen)

39,43

-1,39

Sverige I (Luleå)

39,40

-0,39

Sverige II (Sundsvall)

39,40

-0,39

Sverige III (Stockholm)

39,40

-0,39

Sverige IV (Malmö)

39,40

-0,39

Finland        

39,40

-0,54

Danmark I (West)

19,38

-18,71

Danmark II (East)

19,38

-18,71

Estland

39,28

-0,66

Latvia

39,28

-0,66

Litauen

39,28

-0,66