Ifølge Namdal Tingrett kan ikke NTE Nett holdes ansvarlig for Flatangerbrannen. Foto: Bjørg Haarstad
Ifølge Namdal Tingrett kan ikke NTE Nett holdes ansvarlig for Flatangerbrannen. Foto: Bjørg Haarstad

NTE frifinnes i Flatangersaken. Saksøkerne vurderer anke.

Mandag ble det slått fast at NTE Nett ikke kan holdes ansvarlig for Flatangerbrannen i 2014. Forsikringsselskapene Eika, Tryg, If og SpareBank 1 krevde 80 millioner kroner fra nettselskapet.

Publisert: 27. March 2018, 11:58  
Oppdatert: 27. March 2018, 11:58

NETT HUSH NTEL NOR

Flertallet i retten var enige om at NTE ikke kunne lastes for brannen der 65 bygninger ble berørt og skadene beløp seg til 150 millioner kroner. Regresskravet fra forsikringsselskapene omfattet skadene på 35 bygninger med en sum på 80 millioner kroner.

– Vi er veldig glade for at dommen ble som den ble og at vi fikk medhold. Vi har fulgt alle lover, retningslinjer og rutiner. Flertallet i retten delte den meningen og det samme gjorde politiet i 2014. Så i dag er vi veldig fornøyde, sier direktør i NTE Nett, Trygve Kvernland, til Europower. 

Vurderer anke

I dommen, som Europower har fått tilsendt, kommer det frem at brannen startet der NTE hadde gjort reparasjoner i flere omganger etter et linjebrudd. Det er nettopp disse gjentagende reparasjonene som saksøkerne mener gjør NTE ansvarlig for brannen.

– Vi registrerer at NTE Nett ikke tar noen form for selvkritikk etter at dommen har falt, til tross for at det enda en gang blir pekt på at bruddet ikke hadde skjedd ved en raskere reparasjon. Det bekymrer oss med tanke på lignende framtidige situasjoner. Vi kommer nå til å studere dommen nøye og vurdere en anke, sier talsmann for saksøkerne Jon Berge til Europower.

Trygve Kvernland sier at NTE må ta en eventuell anke når den måtte dukke opp, men at de håper dommen blir stående slik at saken avsluttes.

Foreløpig er ikke dommen rettskraftig.

Les mer om rettssaken her