Disse tre smilene kommer til å stivne når Arbeiderpartiets Espen Barth Eide (t.v.) setter krav til statsrådene Ola Elvestuen og Terje Søviknes om at kun Statnett skal eie utenlandskabler hvis Norge skal knyttes til Acer. Arkivfoto: Per Thrana
Disse tre smilene kommer til å stivne når Arbeiderpartiets Espen Barth Eide (t.v.) setter krav til statsrådene Ola Elvestuen og Terje Søviknes om at kun Statnett skal eie utenlandskabler hvis Norge skal knyttes til Acer. Arkivfoto: Per Thrana

Ap vil bruke Acer-saken som brekkstang mot private kabler

Espen Barth Eide (Ap) vil gjennom Acer-forhandlingene tvinge regjeringen til å godta at utenlandskabler kun skal eies og drives av Statnett. Det kan få konsekvenser for kabelen til Skottland.

Publisert: 2018-02-22 08:37:22.0 
Oppdatert: 2018-02-22 08:50:10.0

ACER KABE NETT EU NVE NOR BEL

Torsdag ble det kjent at Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utarbeidet en rekke forutsetninger for at partiet skal støtte regjeringens forslag om innlemme den tredje energimarkedspakken, og dermed knytte Norge til Acer.

En av disse forutsetningene er at Statnett skal eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser, og at dette blir tatt inn i energiloven. Dermed krever Ap omkamp på en sak de tidligere har tapt i Stortinget.

– Dette er så viktig for oss at vi legger det inn i disse forhandlingene. Dette er noe vi rett og slett vil ha gjennomslag for, sier Eide.

– Hva skjer hvis dere ikke får gjennomslag?

– Det er en veldig viktig forutsetning. Jeg legger ikke til grunn at vi mislykket med dette, min plan er å få dette gjennom. Dette vil vi legge stor vekt på, sier han.

– Vil dette være et absolutt krav for å støtte regjeringens forslag om å knytte Norge til Acer?

– Det vil være svært viktig at vi får en enighet om dette, sier Eide.

– Å tillate at andre enn Statnett eier og driver utenlandskabler, har i utgangspunktet ingenting med tredje energimarkedspakke og Acer å gjøre. Bruker dere Acer-saken som en brekkstang i en sak dere tapte tidligere?

– Du har rett i at EU er revnende likegyldig til om Norge bygger private eller offentlige kabler. Det ligger ikke noen føringer om dette fra EU sin side, der kan Norge bestemme som vi selv vil. Men hvis vi skal gå enda tettere inn i energisamarbeid med Europa - på et felt som helt klart er omstridt - så mener vi at en måte å imøtekomme bekymringene på, er å sikre oss at det er Statnett som opererer kablene. Det er vårt syn, og det kommer vi til å stå hardt på, sier Eide.

  

– Det skjønner jo jeg også

Eide irriterer seg over at dette har blitt fremstilt som at Ap har sendt en rekke krav til regjeringen som regjeringen må innfri for å få støtte fra Ap.

– Dette er ikke krav, dette er forutsetninger, sier han til Europower.

– Hva er forskjellen?

– Det vi har gjort er å klargjøre en del forhold vi må ha svar på. Noen avklaringer kan komme fra regjeringen, mens andre avklaringer kan komme fra andre hold.

Eierskap-spørsmålet omtaler han som et krav, men de andre punktene på listen sier han er forhold Ap vil ha avklart før de tar endelig stilling til saken.

Punktene er blant annet at 2/3 deler av all vannkraft fortsatt skal være offentlig eid, at bygging av nye kabler skal bestemmes i Norge, og at flaskehalsinntekter skal kunne brukes til å redusere nettleie.

Ap har blitt forsøkt latterliggjort for å stille krav om saker som regjeringen ikke rår over. Blant annet gir professor Peter Ørebech i Aftenposten uttrykk for at det er meningsløst å stille krav til regjeringen om ting som EU bestemmer.

– Eide vil mislykkes her, fordi norske særordninger vil utløse tilsvarende krav fra land, krav som vil undergrave EUs energiunion, skriver Ørebech.

Eide mener at kritikerne har misforstått fullstendig.

– Jeg har vært utenriksminister og kjenner EØS-avtalen ganske godt. At regjeringen ikke kan garantere for fremtidige beslutninger i EU, skjønner jo jeg også. Det vi ønsker er en dypere avklaring av en del forhold. Hvor vi får avklaringen fra, vil variere fra spørsmål til spørsmål, sier han og oppfordrer kritikerne å lese Aps originale dokument og ikke kun forholde seg til slik saken er fremstilt i medier, for eksempel i Aftenposten og Klassekampen.

  

Flaskehalsinntekter

En av forutsetningene som er nevnt i dokumentet, er at flaskehalsinntekter skal kunne brukes til å redusere nettleien. Som Europower har skrevet om tidligere er det en prosess i gang i EU som gjør at det er usikkert at dette vil være tillatt i fremtiden.

– Dette er et av punktene som ikke kan avklares av den norske regjeringen. Vi har sjekket hva som er rådende praksis, og det er at flaskehalsinntekter brukes til å redusere nettleie i mange europeiske land. Slike opplysninger bidrar til en avklaring, men samtidig må vi vurdere hvordan denne saken kan utvikle seg i fremtiden, sier Eide.

  

Konsekvenser for NorthConnect

Tilbake til spørsmålet om eierskap av utenlandskabler. Hvis Ap får gjennomslag for at kun Statnett kan eie og drive kablene, vil det få konsekvenser for den planlagte kabelen til Skottland (NorthConnect). Denne blir ofte benevnt som en privat kabel, en noe misvisende benevnelse tatt i betraktning at det er fire offentlige eide selskaper som står bak (Lyse, Agder Energi, Eco og Vattenfall). Men systemoperatør Statnett er ikke involvert, og kabelen vil ikke kunne bygges med sin nåværende plan om Ap får viljen sin

Kabelen vil nok likevel bli realisert selv om Ap får gjennomslag for sitt krav, men da er man avhengig av at Statnett tar over prosjektet. Det vil mest sannsynlig utsette kabelen i flere år siden Statnett mener at man må høste erfaring fra kablene til Tyskland og England før det bygges en kabel til Skottland. NorthConnect har på sin side allerede levert konsesjonssøknad, og håper å få kabelen i drift i 2022.

Utfallet av eierskapsspørsmålet og Acer-saken vil avhenge av den politiske posisjoneringen som nå utspiller seg rundt tredje energimarkedspakke.

Blant annet er det fortsatt et åpnet spørsmål om saken må avgjøres av tre fjerdetalls flertall på Stortinget. Et slikt flertallskrav vil gi Arbeiderpartiet mye makt, siden regjeringen da vil være avhengig av Ap sin støtte for å innlemme energimarkedspakken. Og da vil altså Ap kreve at alle norske utenlandskabler skal eies og drives av Statnett.

Et annet scenario er at saken kan avgjøres med vanlig flertall. Da holder det at regjeringen får støtte fra KrF, som har programfestet at de «…vil øke overføringskapasiteten til utlandet...».

KrF har imidlertid ikke bestemt seg hvordan de vil forholde seg tredje energimarkedspakke og norsk Acer-tilknytning. KrFs energipolitiske talsmann Tore Storehaug sier til Europower at partiet ikke kommer til å beslutte noe før det er avklart hvilke krav det vil være til avstemningen i Stortinget.

Saken skal i utgangspunktet avgjøres i energi- og miljøkomiteen innen 16. mars, men det ligger nå i kortene at saken kan bli utsatt.