– Fusjoner mellom nettselskaper må være forretningsmessige, og ikke presset frem av et unødvendig krav, sier KrFs Tore Storehaug. Partiet går derfor innfor å oppheve kravet om funksjonelt skille for de minste nettselskapene. Foto: Haakon Barstad/Stortinget
– Fusjoner mellom nettselskaper må være forretningsmessige, og ikke presset frem av et unødvendig krav, sier KrFs Tore Storehaug. Partiet går derfor innfor å oppheve kravet om funksjonelt skille for de minste nettselskapene. Foto: Haakon Barstad/Stortinget

Funksjonelt skille avgjort

KrF støtter Sp-forslaget om å redusere kravet om funksjonelt skille. Dermed er det flertall på Stortinget for at kravet kun skal gjelde nettselskaper som har flere enn 30.000 kunder.

Publisert: 15. February 2018, 22:40  
Oppdatert: 16. February 2018, 10:25

POLI NETT NELF NVE NOR

Fire år etter at Reiten-utvalget la fram sine anbefalinger, ser det nå ut som den langvarige striden om funksjonelt skille vil få sin endelige avklaring. KrFs stortingsgruppe har vedtatt at de vil støtte Sp-forslaget om at kravet om funksjonelt skille kun skal gjelde de største nettselskapene. Alle selskaper med færre enn 30.000 nettkunder vil dermed få unntak for kravet.

– Ja, vi støtter forslaget fra Sp, bekrefter Tore Skoghaug til Europower.

Han er KrFs eneste representant i energi- og miljøkomiteen.

– Vi er ikke imot fusjoner i nettsektoren, men vi mener de må være basert på gode forretningsmessige løsninger og ikke presset gjennom av et unødvendig krav som gjør det umulig for små nettselskaper å stå alene. I EU er det unntak fra funksjonelt skille for alle selskaper som har under 100.000 nettkunder, og den norske regjeringen har i denne saken gått lenger enn det som var nødvendig, sier Storehaug.

KrFs mener det må være plass til de minste selskapene.

– Lokalkunnskap er kanskje det viktigste fortrinnet til mange av de mindre nettselskapene i Norge. Vi er skeptisk til løsninger som gjør at den lokale kompetansen forvitrer, sier Storehaug.

  

Gjelder 15 selskaper

Med støtte fra KrF har forslaget fra Sp flertall. Ap har allerede varslet sin støtte, og SV er på samme linje.

– Vi var i forrige periode imot å innføre kravet om funksjonelt skille, og vil mest sannsynlig støtte forslaget fra Sp, sier Lars Haltbrekken, SVs representant i komiteen.

De fire partiene har til sammen 87 representanter, altså flertall med to representanters margin.

At grensen settes ved 30.000 kunder betyr i praksis at kravet kun vil gjelde for de 15 største selskapene, mens resten - ca. 100 selskaper - vil slippe å innføre det funksjonelle skillet.

Funksjonelt skille innebærer blant annet at nøkkelpersoner ikke kan jobbe både for nettselskapet og et morselskap som har kraftproduksjon og strømsalg. Morselskapet vil ha forbud mot å komme med instrukser om oppgradering og bygging av nett.

Kravet om selskapsmessig skille som ble innført samtidig, blir stående. Det er ingen av partiene på Stortinget som går inn for å oppheve det.

  

Spretter ikke champagnen ennå

En av dem som har kjempet hardest imot det funksjonelle skillet, er Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi. Han er nå ganske sikker på at saken er avgjort for godt.

– Ja, men jeg har vært med så lenge at her sprettes ikke champagnen før innstillingen foreligger fra komiteen, sier han.

Han er uansett jublende glad for at KrFs tilnærming.

– Ja, det viser at de ser den samfunnsmessige betydningen av de lokale energiverkene og at de ikke ønsker å gi disse en uvennlig dytt mot den store naboen gjennom unødvendige kostnader, sier Lockert.

Formelt skal energi- og miljøkomiteen avgi sin innstilling 16. mars.