Stortinget vil i løpet av våren mest sannsynlig vedta å fjerne kravet om funksjonelt skille for nettselskaper med færre enn 30.000 kunder. Foto: Haakon Barstad
Stortinget vil i løpet av våren mest sannsynlig vedta å fjerne kravet om funksjonelt skille for nettselskaper med færre enn 30.000 kunder. Foto: Haakon Barstad

Trolig flertall for å skrote funksjonelt skille

De andre opposisjonspartiene vil mest sannsynlig støtte Sps forslag om å fjerne kravet om funksjonelt skille. Dermed har forslaget flertall.

Publisert: 12. December 2017, 15:35  
Oppdatert: 12. December 2017, 15:35

POLI NETT FSNE NVE NOR

Som Europower skrev i forrige uke har Sp levert inn forslag på Stortinget om å fjerne kravet om funksjonelt skille for alle nettselskaper. De mener kravet kun skal gjelde for selskaper med mer enn 30.000 kunder.

De andre partiene har ikke behandlet forslaget ennå, men den umiddelbare reaksjonen tyder på at Senterpartiets forslag vil få flertall. Det bekrefter Aps energipolitiske talsmann, Espen Barth Eide:

– Vi er sympatiske til dette forslaget. Muligens vi vil se på formuleringene, men vi kommer til å støtte opp om at det skal være unntak for funksjonelt skille for små selskaper. Vi er enige i intensjonen i forslaget, så må vi komme tilbake til nøyaktig hvordan dette skal operasjonaliseres, sier Eide til Europower.

Det samme gjelder KrF, som ikke lenger er regjeringens støtteparti.

– Første signal fra oss er at dette er interessant, og at vi vil være med å diskutere forslaget. Jeg kan ikke forskuttere hvor vi kommer til å lande, men dette er interessant, sier stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF).

  

Kun 16 selskaper får krav

SV stiller seg i de samme køen:

– I likhet med Senterpartiet var vi imot lovendringen som ble vedtatt forrige stortingsperiode. Det er gode grunner til å se på dette igjen, men vi har ikke diskutert det i partigruppen ennå, sier SVs representant i Energi- og miljøkomiteen, Lars Haltbrekken.

Å innføre krav om både selskapsmessig- og funksjonelt skille for alle nettselskaper, ble vedtatt av Høyre, Frp og Venstre da de hadde flertall i forrige stortingsperiode. Valget forandret på de parlamentariske styrkeforholdene, slik at de partiene som gikk imot forslaget nå har flertall.

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) som leverte forslaget mener det vil være helt uproblematisk å gjøre om på forslaget.

– Dette er en lov som ble vedtatt i 2016, og som først trer i kraft i 2021. De fleste selskapene har ikke begynt på prosessen ennå, sier Myhrvold.

En opptelling Europower har gjort viser at 16 norske nettselskaper har mer enn 30.000 nettkunder, mens de øvrige ca. 100 selskapene har færre.