Avslutningsprosedyrene i Namdal tingrett er over. Dommen vil være ferdig i januar. Foto: Bjørg Haarstad
Avslutningsprosedyrene i Namdal tingrett er over. Dommen vil være ferdig i januar. Foto: Bjørg Haarstad

Flatangersaken går mot slutten

I går var avslutningsprosedyrene i Flatangersaken ferdige. Dommen faller i januar.

Publisert: 24. November 2017, 11:59  
Oppdatert: 24. November 2017, 12:00

NETT HUSH NTEL NOR

Onsdag og torsdag denne uken var det avsluttende prosedyrer i rettssaken etter Flatanger-brannen i 2014. Saken startet 1.november der forsikringsselskapene Eika, Tryg, If og Sparebank 1 har saksøkt NTE for 80 millioner kroner. Regresskravet kommer som følge av at forsikringsselskapene mener NTE opptrådte uforsvarlig under vedlikeholdsarbeid i perioden før brannen i Flatanger i 2014.

Uenighet om bevis

Etter saken er avsluttet er det særlig to punkter partene er uenige om: Hvorvidt bevisene for arnested og årsak til brannen er gode nok, og om montørene som utførte reparasjoner i forkant av brannen handlet uaktsomt.

–  Vi mener brannen med påfølgende enorme tap kunne vært unngått hvis NTE hadde hatt tilfredsstillende rutiner, sier Jon Berge, talsperson for saksøkerne.

Ifølge saksøkerne er det flere nye forhold som er blitt avdekket i retten. De fire forsikringsselskapene mener det særlig er viktig at det på branndagen 27.januar 2014 stod kraftigere sikringer i nettet enn det skulle. Det har vært for kraftige sikringer i Uran helt frem til oktober 2017, men det skal nå være endret.

– Saksøkernes sakkyndige, SINTEF Energi og Aasen Consult, har vært tydelige på at for kraftige sikringer øker brannfaren. Brannen kan derfor ha direkte sammenheng med dette, sier Jon Berge.

Ifølge Berge har saksøkerne i ettertid også kommentert at NTE har brukt liten tid på å snakke om egne faglige vurderinger, men heller lagt vekt på å trekke i tvil SINTEFs konklusjoner, politiets konklusjoner og alternativer brannårsaker.

Gnister

følge saksøkernes uttalelser har også tre vitner fortalt at de så gnister 27.januar ved stedet der politiet og DSB mener brannen startet. NTE på sin side har hevdet at det ikke finnes gode nok bevis for brannårsaken.

NTEs advokat, Christian Hauge i Advokatfirmaet Wiersholm, sier til Europower at de har innvendinger mot grunnlaget for SINTEFs vurderinger.

– SINTEF konkluderer med at det er sannsynlig at gnister fra luftspentlinjene startet brannen. I retten bekreftet SINTEF de likevel at det ikke finnes forskning eller annen dokumentasjon som understøtter denne konklusjonen, og en konklusjon uten grunnlag er ikke god nok. Videre har NTE og Gjensidiges sakkyndige, DNV-GL, har gjort en skadeanalyse  som viser at SINTEFs tolkning er feil, sier Hauge.

NTE mener også det er tvilsomt om gnister fra lavspent luftlinjer kan antenne gress i sterk vind og minusgrader, og ifølge Hauge ble det vist en illustrerende video i retten som skal ha understreket dette poenget.

På spørsmål om hvorvidt montørene har handlet uaktsomt er Hauge tydelig:

– Det har kommet klart frem at montørene, både ved den midlertidige gjenopprettingen av strømforsyningen og den permanente reparasjonen, har handlet innenfor de normer som finnes. De har handlet innenfor de normer som sørger for at systemet går rundt, sier han.  

Dommen vil falle i januar.

Les mer om rettssaken her.