Energi Norge ønsker at europeiske subsidier skal speile eksportkapasitet. Foto:Mats W. Greger
Energi Norge ønsker at europeiske subsidier skal speile eksportkapasitet. Foto:Mats W. Greger

– Subsidier må speile eksportkapasitet

EU-kommisjonens reviderte fornybardirektiv bør endres for å fortrenge produksjon med utslipp, mener Energi Norge.

Publisert: 2017-11-08 15:04:56.0 
Oppdatert: 2017-11-08 15:04:56.0

POLI ENFO EU KSBE NOR

I EU-kommisjonens direktivforslag heter det at landene i det indre energimarkedet fra 2020 skal åpne 10-15 prosent av sine støttesystemer for anlegg i andre land. Forslaget er basert på at fornybarmålet for 2030 er et felles europeisk mål.

Energi Norge mener forslaget må endres for å sikre at ny fornybarproduksjon faktisk fortrenger produksjon med klimagassutslipp. Det vil være en sentral del av debatten i Europaparlamentet frem mot avstemming 28. november og et sentralt energiministermøte 5. desember, heter det i en pressemelding.

Direkte tilknytning

– Hvis en skal gjøre investeringer i et land basert på støtte fra et annet land må kraften komme ut i markedet. Man må ha kapasitet på en direkte tilknytning slik at støtten har effekt på landet som betaler. Ellers vil man ikke få en utfasing av CO2-utslipp, sier næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Knut Kroepelien til Europower.

Konkrete endringsforslag

Energi Norge har sammen med Frontier Economics foreslått konkrete endringer til direktivforslaget. Det er særlig hensynet til eksportkapasitet og dermed tilknytningen mellom de europeiske landene som er kjernen i endringsforslagene. Alternativet vil ifølge Kroepelien ikke være en effektiv måte å kutte CO2-utslipp.  

– Et litt ekstremt eksempel kan være hvis omfattende tysk støtte brukes til å finansiere vindkraft i Nord-Sverige. Den kraften vil ikke nå det tyske markedet og da heller ikke bidra til å kutte kullkraft i Tyskland, sier Kroepelien.