Grunneierne i Bremanger, her representert med Lars Endre Myklebust og Ole Jonny Myklebust Elde har tapt saken om bygging av kraftlinjen i Myklebustdalen. Foto: Haakon Barstad
Grunneierne i Bremanger, her representert med Lars Endre Myklebust og Ole Jonny Myklebust Elde har tapt saken om bygging av kraftlinjen i Myklebustdalen. Foto: Haakon Barstad

Høyesterett avviste anken i Myklebustdal-saken

Grunneierne har ikke nådd fram i Høyesteretts med sin anke i saken om bygging av kraftlinje i naturreservatet i Myklebustdalen i Sogn og Fjordane.

Publisert: 2017-11-08 09:45:52.0 
Oppdatert: 2017-11-08 09:45:52.0

STAN OED POLI NETT UTBY NOR

I sommer avviste Gulating lagmannsrett grunneiernes anke av tingrettens dom om bygging av kraftlinjen gjennom naturreservatet i Bremanger kommune. Grunneierne anket saken til Høyesterett, som har avvist saken.

– Det er kommet en avgjørelse fra Høyesteretts ankeutvalg der de har nektet anken fremmet, slik at den ikke blir realitetsbehandlet i Høyesterett. Så med det blir dommen fra Gulating lagmannsrett rettskraftig, sier grunneiernes advokat, Bjørn Tore Steffensen, til Europower.

Skuffet

– Er det noe mer som kan gjøres i saken nå?

– Da er det på en måte gjort det som kan gjøres, sier Steffensen.

– Hvordan tar grunneierne avgjørelsen?

– Man er selvfølgelig skuffet over utfallet, men det må man bare forholde seg til, da rettsvesenet har sagt sitt, sier Steffensen.

Ville flytte linjen

Linjen er en del av Ørskog-Fardal-forbindelsen, og ble satt i drift i 2016. Saken startet med at daværende energiminister Ola Borten Moe (Sp) endret på den planlagte traseen, angivelig etter påtrykk fra partifeller i området.

Kraftlinjen ble så lagt gjennom et naturreservat, i strid med forskriftene for reservatet. Grunneierne vant fram i lagmannsretten i 2014, og Statnett måtte stoppe byggingen. Men regjeringen endret forskriftene slik at det likevel skulle være tillatt å bygge kraftlinje i området. Det førte til nye runder i retten som grunneierne tapte.

Grunneierne sa i sommer til Europower at målet med en eventuell ankesak ville være å få flyttet linjen, selv om den altså allerede er satt i drift