Partileder Trine Skei Grande la i dag frem Venstres forslag til statsbudsjett. Forslaget om å øke skjermingsfradraget til vannkraftprodusentene ble svært godt mottatt hos Energi Norge.  Foto: Gorm K. Gaare
Partileder Trine Skei Grande la i dag frem Venstres forslag til statsbudsjett. Forslaget om å øke skjermingsfradraget til vannkraftprodusentene ble svært godt mottatt hos Energi Norge. Foto: Gorm K. Gaare

Bransjen jubler over Venstre-forslag

Venstre har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å øke friinntekten i grunnrenteskatten for kraftselskap med ett prosentpoeng. Kraftbransjen applauderer forslaget.

Publisert: 2017-11-06 15:41:52.0 
Oppdatert: 2017-11-07 15:03:59.0

SKAT POLI ENFO FSNE KSBE BELL SAMK NELF NOPF NEKF NOR

Det var en samlet kraftbransje som var i opprør etter at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett har foreslått det som næringen mener er en skatteskjerpelse for vannkraftprodusentene.  Både bransjeorganisasjoner og miljøorganisasjoner har også samlet seg i et felles opprop til Stortinget der de ber om at endringene i skatteleggingen blir stanset.

Flere organisasjoner har kommet til etter at Europower omtalte saken første gang, og nå er oppropet blitt signert av ledere fra totalt 17 organisasjoner. Det har ikke kommet kommentarer fra politisk hold, før Venstre nå legger frem sitt alternative budsjett. Selv om Venstres forslag fortsatt ikke er helt eksakt hva bransjen selv ønsker, er det godt på vei i den retningen man vil ha skjermingsfradraget.

I dagens særskatt for vannkraft gis det ikke fradrag for rentekostnader, bare et lavt skjermingsfradrag på rundt 0,5 prosent. Ingen kraftselskaper får lånt penger i banken til en så lav rente. Venstre foreslår nå å øke skjermingen til 1,5 prosent, mens næringen selv har bedt om 2,5 prosent.

– Venstre vil legge til rette for opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraftverk. Dette er svært positivt og i tråd med ønsket fra 17 organisasjoner som har sendt et felles opprop til Stortinget etter at statsbudsjettet ble fremlagt i oktober, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Følger opp Energimeldingen

Dette er et skritt i riktig retning. Ifølge Energi Norge følger Venstre nå opp konklusjonene fra Energimeldingen som Stortinget behandlet i 2016, om behovet for oppgradering av norske vannkraftverk.

– Det er dessuten i tråd med hva både Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har vedtatt i sine partiprogrammer, sier Ulseth.

Ros til Venstre

Energi Norge roser også Venstre for ikke å dekke inn en rimeligere vannkraftbeskatning ved å øke elavgiften.

– Det er positivt at Venstre ikke har falt for fristelsen til å skyve regningen over på forbrukerne gjennom økt elavgift, som i realiteten straffer bruk av fornybar energi. Elavgiften er blitt kraftig økt den siste stortingsperioden for å få budsjettene til å gå opp. Det bør ikke gjentas i år, presiserer Ulseth.