Brannen  i 2014 gjorde skader for rundt 150 millioner kroner. Foto: Bjørg Haarstad
Brannen i 2014 gjorde skader for rundt 150 millioner kroner. Foto: Bjørg Haarstad

– Ikke bevist at det var gnister som startet Flatangerbrannen

NTE mener at det ikke er nok bevis for at gnister startet brannen i Flatanger i 2014, mens de fire saksøkerne mener de har alle sakkyndige på sin side.

Publisert: 03. November 2017, 15:57  
Oppdatert: 03. November 2017, 15:57

NETT HUSH NTEL NOR

Fredag var det knyttet spenning til NTEs innledningsprosedyre i Namdal tingrett. Dagen før ble det meldt at NTE ville presentere et alternativt arnested for brannen i 2014 som har ført til regresskravet på 80 millioner kroner fra Eika, Tryg, If og Sparebank 1. Talsperson for de fire saksøkerne, Jon Berge, sier til Europower at spenningen ikke nødvendigvis var berettiget.

– Det var en uvanlig måte å gjøre det på som buklanda litt. De ville bare vise at ingen kan bevise at brannen startet akkurat der den startet. Vi synes det er rart at det blir trukket i tvil uten å peke på en konkret annen plass, sier Berge.

Anette Fjeld, prosessfullmektig for NTE og deres forsikringsselskap Gjensidige, sier det ikke er tvil om området, men at det ikke kan bevises hvordan og heller ikke eksakt hvor brannen startet. 

– Politiet sier at brannen startet i Uran mellom stolpe fem og seks og det er det ingen tvil om. Men vi mener det ikke er bevist at gnister er årsaken til brannen, sier Fjeld. 

– Ikke bevis nok

Politiet slo i sin tid fast at det trolig var gnister fra et kabelbrudd på en over 50 år gammel lavspentkabel som var årsaken til brannen, men at NTE ikke kunne lastes for forholdet.

– Politiet har ikke gjort en åstedsbefaring, men ikke noen undersøkelser om hvorvidt gnister fra lavspentkabelen er årsaken. Det er faktisk ingen som har sett at denne brannen startet eller at det på tidspunktet kom gnister fra kabelen. Politiet er usikre selv og akkurat hvor arnestedet var er vanskelig å fastslå. På tross av meget sterk vind skal det også ha brent imot vindretningen. I en sivil sak er ikke dette bevis nok, sier Fjeld. 

Vedlikehold

Forsikringsselskapene mener NTE opptrådte uforsvarlig under vedlikeholdsarbeid i perioden før brannen i Flatanger i 2014. Det er advokat Ståle Hovda og Amund Steinsvik i Risa & Co som representerer de fire forsikringsselskapene. Ifølge Namdalsavisa var det vedlikeholdsarbeidet i forkant av brannen som var hovedfokus under innledningsprosedyren fra forsikringsselskapene på onsdag, mens NTE i dag startet sin innledningsprosedyre med å vise til manglende bevis. Saksøkerne er på sin side ikke i tvil om hvor brannen startet.

– Vitners beskrivelse, samt kontrollsjekk av dette fra sakkyndige, etterlater ingen tvil om at det var kortslutninger i strømnettet på stedet der alle faginstanser har konkludert med at brannen startet. Startet brannen et annet sted går det imot det vitner, politi, brannvesen og DSB har slått fast, sier Berge.

Brannen

Den 27. januar 2014 startet en lyngbrann på Uran i Flatanger på grunn av gnistregn fra en ødelagt lavspentkabel. Brannen spredte seg over 15 kvadratkilometer og rammet 64 bygninger. I antall ødelagte bygninger var det den største brannen i Norge siden 1945.

Forsikringsselskapene, som til sammen betalte ut mer enn 150 millioner kroner i erstatning etter brannen, mener den uisolerte lavspentkabelen fikk henge såpass lenge på en jernkrok at den ble slitt og til slutt røyk. Den 16.januar 2014 fikk NTE melding om at en isolator på en stolpe var ødelagt. Teknikere kom til stedet og selv om NTE visste hva feilen var tok ikke teknikerne med seg en ny isolator, men hang den uisolerte kabelen rett på jernkroken der isolatoren tidligere hadde sittet. Forsikringsselskapene mener også at NTE har hatt mulighet til å oppgradere de uisolerte linjene.

Den 24.januar ble ny isolator montert, men forsikringsselskapene mener altså at slitasjen på kabelen i dagene mellom 16. og 24.januar bidro til at den røyk og startet brannen.

Henleggelse

Saksøkerne mener også at manglende dokumentasjon og oversikt fra NTE kan ha ført til at politiets etterforskning av Flatanger-brannen ble henlagt. I henleggelsen ble det lagt til grunn at lavspentlinjen som falt ned 16.januar ble rapportert feilrettet samme dag. Men linjen ble ikke reparert før 24.januar.

– Til tross for at dette har vært kjent en stund, har feilen forplantet seg i dokumentene til politi og påtalemyndighet, noe som kan ha vært avgjørende for beslutningen om en henleggelse av spørsmålet om straffeansvar for brannen, sier Berge.

Denne påstanden avviser prosessfullmektig Fjeld på det sterkeste.

– Når man leser politiets dokumenter ligger det et brev fra DSB der det fremkommer tydelig at hendelsene er 16. og 24.januar. Dette er et brev som DSB har skrevet på basis av politiets dokumenter. Politiet har undersøkt dette grundig og det kan ikke ha påvirket henleggelsen fordi det flere steder står referert til de riktige datoene. Dette er kun et forsøk på å forvirre, sier Fjeld.