Kong Harald åpnet i dag det 162. Storting, og det politiske arbeidet med den nye parlamentariske sammensetningen er dermed i gang. Foto: Stortinget
Kong Harald åpnet i dag det 162. Storting, og det politiske arbeidet med den nye parlamentariske sammensetningen er dermed i gang. Foto: Stortinget

Energikomiteen klar

Det blir en helt ny Energi- og miljøkomité som skal avgjøre kraftsaker i neste stortingsperiode. Kun tre av de 17 medlemmene satt i komiteen også i forrige periode.

Publisert: 09. October 2017, 14:42  
Oppdatert: 09. October 2017, 14:42

POL VANN NETT VIND NOR

I dag sto kong Harald for den formelle åpningen av Stortinget. Formelt vil ikke sammensetningen av fagkomiteene være klar før valgkomiteen har levert sin innberetning i siste halvdel av oktober. Komitésammensetningene er likevel klar siden partiene har fordelt posisjonene internt. Basert på partienes nettsider har KS Bedrift Energi satt sammen en liste over representantene som skal sitte i Energi- og miljøkomiteen denne stortingsperioden.

Hele 11 av de 17 medlemmene er nye på Stortinget, og kun tre av medlemmene satt i komiteen i forrige periode. Ola Elvestuen fra Venstre fortsetter som komitéleder, mens nyvalgte, men erfarne Espen Barth Eide blir fraksjonsleder for Arbeiderpartiet. Her er alle de 17 medlemmene, sortert etter etternavn:

  

Åsmund Aukrust (Arbeiderpartiet, 32 år, Akershus): Aukrust starter på sin andre stortingsperiode, og er en av de tre representantene som satt i Energi- og miljøkomiteen også i forrige periode, dog uten å markere seg i kraftsaker. Han har en bachelorgrad innen sosiologi. Aukrust har for øvrig permisjon en stund fremover, og da vil vararepresentant Halvard Ingebrigtsen (47 år) vikariere. Ingebrigtsen har erfaring som statssekretær både i Kulturdepartementet og Næringsdepartementet.

Une Aina Bastholm (Miljøpartiet De Grønne, 31 år, Oslo): Bastholm er ny på Stortinget som representant, men har jobbet der som rådgiver for den mer profilerte Rasmus Hansson som hun nå tar over etter. Hun er utdannet statsviter, og har tidligere jobbet i Naturvernforbundet.

Sandra Borch (Senterpartiet, 29 år, Troms): Borch er ny på Stortinget, men markerte seg som leder av Senterungdommen fra 2011 til 2013. Hun har mastergrad i rettsvitenskap.

Else May Botten (Arbeiderpartiet, 44 år, Møre og Romsdal): Botten starter på sin tredje stortingsperiode, men er ny i Energi- og miljøkomiteen. Har bakgrunn blant annet fra LO-systemet.

Tina Bru (Høyre, 31 år, Rogaland): Bru satt i komiteen også i forrige periode, og var saksordfører for Energimeldingen. Utover det markerte hun seg mest i oljerelaterte saker. Er utdannet innen engelsk, religionsvitenskap og ledelse.

Espen Barth Eide (Arbeiderpartiet, 53 år, Oslo): Eide er ny på Stortinget, men har erfaring både som forsvarsminister og utenriksminister. Siden den rødgrønne regjeringen gikk av i 2013 har han vært både visegeneralsekretær i FN og direktør i Verdens økonomisk forum. Eide blir Arbeiderpartiets fraksjonsleder i komiteen.

Ola Elvestuen (Venstre, fyller 50 år i dag, Oslo): Elvestuen startet stortingskarrieren for fire år siden ved å bli utnevnt til komitéleder, og den stillingen beholder han. Var i forrige periode Stortingets viktigste energipolitiker siden det i praksis var han som avgjorde om regjeringens forslag fikk flertall eller ikke. Er utdannet innen statsvitenskap og historie. Om Venstre går inn i regjeringen, vil Elvestuen være en aktuell statsrådskandidat.

Liv Kari Eskeland (Høyre, 52 år, Hordaland): Eskeland er ny på Stortinget, og møter som vararepresentant for Erna Solberg. Hun var ordfører i Stord i åtte år, og har yrkeserfaring som arkitekt.

Terje Halleland (Fremskrittspartiet, 51 år, Rogaland): Halleland er ny på Stortinget, men har erfaring som statssekretær i Landbruksdepartementet.

Lars Haltbrekken (SV, 46 år, Sør-Trøndelag): Haltbrekken har ingen erfaring som folkevalgt og er ny på Stortinget, men var en markert leder av Norges Naturvernforbund i 11 år. Før det var han leder i Natur og Ungdom.

Stefan Heggelund (Høyre, 33 år, Oslo): Heggelund begynner på sin andre stortingsperiode, i forrige periode satt han i Arbeids- og sosialkomiteen. Har yrkeserfaring som kommunikasjonsrådgiver. Var tidligere gift med Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet.

Hege Haukeland Liadal (Arbeiderpartiet, 44 år, Rogaland): Liadal begynner på sin andre stortingsperiode, i forrige periode satt hun i Familie- og kulturkomiteen. Har sammensatt yrkeserfaring, blant innen reisebyrå.

Ole André Myhrvold (Senterpartiet, 39 år, Østfold): Myhrvold er ny på Stortinget, og var inntil nylig ordfører i Trøgstad. Han har bakgrunn som journalist og informasjonssjef i Coop Norge.

Gisle M. Saudland (Fremskrittspartiet, 31 år, Vest-Agder): Saudland er ny på Stortinget, og var inntil han ble valgt daglig leder for Flekkefjord Utstyrshandel.

Runar Sjåstad (Arbeiderpartiet, 49 år, Finnmark): Sjåstad er ny på Stortinget. Han har vært fylkesordfører i Finnmark siden 2007, og det er han fortsatt.

Tore Storehaug (KrF, 25 år, Sogn og Fjordane): Storehaug er komiteens yngste, og er ny på Stortinget. Har erfaring som KrFU-politiker, og har en bachelorgrad i historie. På tross av lite erfaring har han nå en viktig posisjon innen energipolitikken. Sammen med Elvestuen i Venstre er han den som eventuelt kan sørge for å gi regjeringens forslag flertall.

Lene Westgaard-Halle (Høyre, 38 år, Vestfold): Westgaard-Halle er ny på Stortinget. Hun har lang erfaring som lokalpolitiker i Drammen og Buskerud før hun flyttet til Vestfold. Jobbet tidligere på Stortinget som politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe, og var inntil hun ble valgt inn ansatt i klimaorganisasjonen Zero som rådgiver innen industri, bygg og finans.

  

Kilder: Stortingets representantbiografier, Wikipedia og Europower.