Inntekter fra sjøkablene til Statnett reduserer den generelle nettleien, i fjor med 109 millioner kroner. Bildet er tatt under leggingen av Skagerrak 4 i Fugleviksundet i 2013. Foto: Nexans.
Inntekter fra sjøkablene til Statnett reduserer den generelle nettleien, i fjor med 109 millioner kroner. Bildet er tatt under leggingen av Skagerrak 4 i Fugleviksundet i 2013. Foto: Nexans.

Sjøkablene har redusert nettleien med 2,5 milliarder kroner

Statnetts flaskehalsinntekter fra sjøkablene har i gjennomsnitt redusert forbrukernes nettleie med 224 millioner kroner årlig de siste 11 årene.

Publisert: 22. August 2017, 16:46  
Oppdatert: 23. August 2017, 09:08

KABE NOCO NETT POL GBR NOR

Det viser et svar fra olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) til stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap). Aasland ønsket å vite hva Statnetts årlige inntekter fra utenlandsforbindelsene har vært i årene fra 2006 til 2016, og hvor stor andel av inntektene som har blitt tilbakeført til kundene.

Se detaljene i tabellen nederst i saken.

– Totalt har Statnett mottatt om lag 6 milliarder kroner i flaskehalsinntekter fra utenlandsforbindelsene i perioden fra 2006 til 2016. Størrelsen på flaskehalsinntektene varierer fra år til år, fra 120 millioner kroner i 2006 til om lag 950 millioner kroner i 2015, skriver Søviknes.

Søviknes minner om at i løpet av perioden har utvekslingskapasiteten økt fra 4500 MW til over 6000 MW. Kabelen til Nederland ble satt i drift i 2008, mens den fjerde kabelen til Danmark ble satt i drift i 2014.

– Statnett anslår at netto bidrag fra utenlandsforbindelsene til redusert nettleie i perioden fra 2006 til 2016 var om lag 2,5 milliarder kroner, skriver statsråden.

Gjennomsnittet er 224 millioner kroner per år. Beløpet gjelder sjøkablene til Danmark og Nederland, ikke luftlinjene til Sverige og Finland.

– Flaskehalsinntektene fra forbindelse til Sverige og Finland er i denne sammenheng forutsatt å gå uavkortet til reduksjon av nettleien. Det skyldes at disse er vekselstrømforbindelser som inngår i det maskede nordiske nettet og at det derfor er vanskelig å skille ut kostnadene for disse forbindelsene, skriver Søviknes.

  

Samler ammunisjon

Bakgrunnen for at Aasland spør er å skaffe seg ammunisjon til debatten om private aktører kan få bygge nye sjøkabler. Dette har dagens regjering åpnet for, mens venstresiden går til valg på at kun Statnett skal kunne bygge flere kabler.

– Vi mener at det offentlige går glipp av store inntekter ved å overlate bygging av kabler til private aktører. Jeg har derfor bedt statsråden om en oppdatert oversikt. Tallene som er lagt frem forsterker vårt standpunkt om at det er uklokt å la noen andre enn Statnett drifte slike kabler, sier Aasland.

Tallene ble lagt frem i dag, så han har ikke rukket å studere detaljene for hvert enkelt år, men sier at sluttsummen viser at kablene genererer store verdier.

– Det er viktig at disse verdiene går tilbake til ordinære nettkunder i Norge, sier han.

– Men om en privat kabel i fremtiden får konsesjon, vil ikke det da ligge i vilkårene at overskuddsinntekter skal gå til å redusere den generelle nettleien?

– Nei, det er jo ikke bestemt ennå. Derfor er det vesentlig at vi får frem at det er store inntekter det er snakk om, sier Aasland.

  

Superprofitt

Da Stortinget i fjor behandlet saken om å åpne for private aktører, la stortingsrepresentantene fra Høyre, Frp, KrF og Venstre inn et ekstra krav: «Stortinget ber regjeringen på egnet måte redegjøre for hvordan eventuelle ekstraordinære inntekter fra utenlandsforbindelser eid og drevet av andre aktører enn den systemansvarlige, kan tilfalle felleskapet.»

De eventuelle ekstraordinære inntektene har senere blitt omtalt som superprofitt.

Northconnect har i år levert inn ulike konsesjonssøknader for å bygge kabelen til Skottland. Først anleggskonsesjon til NVE i mars, og deretter handelskonsesjon til OED i juni. Som Europower har skrevet tidligere mener Northconnect at kabelen vil gi et samfunnsøkonomisk overskudd for Norge på mellom 11 og 27 milliarder kroner.

Det er en sum som nok vil bli behandlet svært kritisk av Terje Aasland og resten av Arbeiderpartiet om de kommer i posisjon etter valget.

  

Inntekten varier fra år til år

Oversikten inntekten viser inntektene til Statnetts sjøkabler. Første spalte er totale årlige flaskehalsinntekter. Andre spalte viser netto bidrag til redusert nettleie, altså hvor mye kablene faktisk har bidratt med å redusere nettleien hvert enkelt år.

Alle tall er millioner kroner. OED oppgir Statnett som kilde for tallene.

  

År

Flaskehalsinntekter

Redusert nettleie

2006

120

20

2007

196

96

2008

813

469

2009

352

11

2010

368

- 3

2011

673

334

2012

778

487

2013

545

188

2014

735

294

2015

948

459

2016

607

109

Totalt

6135

2464