Bystyrerepresentant Morten Steenstrup (H) støtter Hafslund-transaksjonen, men varslet at Høyre og Frp vil vurdere om det er riktig at Oslo kommune eier strømnettet i 40 andre kommuner. Skjermdump: Oslo kommune
Bystyrerepresentant Morten Steenstrup (H) støtter Hafslund-transaksjonen, men varslet at Høyre og Frp vil vurdere om det er riktig at Oslo kommune eier strømnettet i 40 andre kommuner. Skjermdump: Oslo kommune

Bystyret i Oslo har godkjent Hafslund-transaksjonen

Oslo bystyre vedtok i kveld enstemmig å dele opp Hafslund i tråd med avtalen som er gjort med Fortum. Men Høyre og Frp kom med tydelige signaler om hva som vil skje med nettselskapet når de vinner makten.

Publisert: 14. June 2017, 22:41  
Oppdatert: 15. June 2017, 09:03

FUSJ OSKO HNA NETT FORT POLI NOR SWE FIN

Den ene bystyrerepresentanten etter den andre gikk på talerstolen onsdag kveld for å hylle avtalen byrådet i Oslo har fremforhandlet med Fortum. Rosen var tverrpolitisk, hele veien fra partiet Rødt til Frp.

– I denne saken skal byrådet ha ros, sa for eksempel Frps Peter N. Myhre.

Han gjentok setningen to ganger i tilfelle noen ikke fikk med seg at Frp faktisk skrøt av det rødgrønne byrådet.

– Dette er fornuftig, sa Øystein R. Sundlien (H).

– Salget av strømsalget er helt på sin plass, sa Mohammad Shoaib Sultan (MdG).

Sjefen selv, byrådsleder Raymond Johansen (Ap) så nærmest rørt ut da han avsluttet ordskiftet med å takke for støtten, og transaksjonen ble deretter enstemmig vedtatt.

Når andre kommuner vurderer å selge eller fusjonere kraftselskaper, er ofte konsekvenser for de ansatte og mulig tap av arbeidsplasser et tema. Dette ble ikke nevnt i det hele tatt i debatten om Hafslund.

   

H/Frp vil selge deler av nettselskapet

Det kom likevel signaler om at det ikke er full enighet mellom venstre-siden og høyre-siden i Oslo kommune når det gjelder energisektoren.

Både Høyre og Frp støttet helhjertet opp om avtalen som er fremforhandlet, men la i kommunens finanskomité frem et tilleggsforslag. De vil at kommunen skal selge seg ned i nettselskapet når transaksjonen er gjennomført.

De argumenterer med at «… i eierskapet og forvaltningen av strømdistribusjonsnettet kan det være en fordel med private medeiere og industrielle partnere, på samme måte som byrådet argumenterer for denne verdien i Hafslund Varme.»

Selve forslaget hadde følgende ordlyd: «Bystyret ber byrådet fremme sak om nedsalg av Hafslund Nett, der både børsnotering og annen tilpasning for å sikre industriell partner vurderes.»

Forslaget fikk kun støtte fra Høyre og Frps egne representanter, og ble dermed nedstemt.

    

Nettet i andre kommuner

Under debatten luftet Høyre-representanten Morten Steenstrup en annen løsning, nemlig å selge deler av nettet til Hafslund:

– Det er gjort en god jobb i denne omgang. Ut ifra de beregningene vi har gjort, ser det ut til at bytteforholdet er bra for Oslo kommune. Nå er spørsmålet hva som bør gjøres videre. Det må stilles spørsmål ved om det er naturlig at Oslo kommune eier strømnettet i mange kommuner i Akershus og Østfold. Den debatten vil vi ta i neste omgang. Byrådet har gjort en god jobb, men vi må ta diskusjonen om det er riktig at Oslo kommune eier nettet i ca. 40 andre kommuner, sa Steenstrup.