Norge har 6,5 TWh under bygging innenfor sertifikatordningen, mens Sverige har 4,0 TWh. Foto: Haakon Barstad
Norge har 6,5 TWh under bygging innenfor sertifikatordningen, mens Sverige har 4,0 TWh. Foto: Haakon Barstad

Mye sertifikat-utbygging

Norske sertifikat-utbyggere bør være glade for at den nye sertifikatavtalen. Nå viser også offisielle tall at grensen på 28,4 TWh vil bli passert.

Publisert: 2017-05-18 14:12:18.0 
Oppdatert: 2017-08-18 14:51:09.0

CERT POLI VANN VIND NOR SWE

Hadde det ikke vært for avtalen med Sverige som innebærer at Norge kan spise av Sveriges 18 nye TWh, ville det vært dramatiske tall NVE har lagt frem i dag. Den faste kvartalsrapporten om elsertifikater viser at summen av godkjente anlegg og anlegg under bygging, tilsvarer 28,7 TWh.

Men som kjent spiller 28,4-målsettingen ingen rolle lenger. Det er nå fritt frem å bygge, og det ligger ingen begrensninger i systemet før man nærmer seg 46,4 TWh innen 2030.

Da er norske utbyggere ferdig med å bygge for lengst. De må ha sine anlegg i drift innen utgangen av 2021.

Beholdningen redusert

Kvartalsrapporten viser at det per 1. april var 3,6 TWh sertifikatproduksjon i Norge, og 14,7 TWh i Sverige. Samtidig er det 6,5 TWh under bygging i Norge, og 4,0 TWh i Sverige.

Med riktig avrunding gir det 28,7 TWh totalt. Til sammenligning viser forrige kvartalsrapport et totaltall på 27,6 TWh.

Selv om Norge har satt i gang en slags sluttspurt, vi Norge aldri kunne klare å ta igjen Sverige i total utbygging. Ut ifra disse tallene vil det bli bygd 10,1 TWh i Norge, og 18,7 TWh i Sverige.

Nå som det ikke er begrensninger er det mulighet for at flere norske prosjekter blir realisert. Totalt kommer norske forbrukere uansett til å finansiere 13,2 TWh.

Dagens oversikt viser at den totale sertifikatbeholdning er 24,3 millioner. Etter at beholdningen har økt og økt de siste årene, er mengden nå blitt redusert. Beholdningen på samme tidspunkt i fjor var 26,2 millioner.

Sertifikatprisen er mer enn halvert siden i fjor, og har stabilisert seg på et nivå i underkant av 70 SEK/MWh - et nivå som ingen hadde sett for seg før prisraset i desember og januar.

  

Kan bli knapphet

I forbindelse med sertifikatavtalen mellom Norge og Sverige, som ble offentliggjort 19. april, forklarte sertifikatanalytiker Joachim Jernæs i Storm Geo Nena muligheten for knapphet av sertifikater. Nenas analyse viste da at det var 20 prosent sjanse for knapphet på sertifikater i 2020.

– Vi antar at det vil være et overskudd på mellom fire og fem millioner sertifikater i 2020, altså et betydelig lavere overskudd enn vi har i dag. Det må holdes opp mot den totale produksjonen av sertifikater i 2020, som vil ligge rundt 40 millioner sertifikater. Ut ifra dette viser vår risikoanalyse at det er 20 prosent sannsynlighet for knapphet av sertifikater i 2020, sier Jernæs til bransjebladet Energi.

– Hva betyr det for prisen frem mot 2020?

– For vi dårlige vær-år, må prisen på sertifikatene opp, og kanskje mye opp, for at det skal investeres i ytterligere sertifikatproduksjon. Spotprisen på sertifikater kan bli flere ganger høyere enn det vi ser i markedet i dag, sa Jernæs.

– Så prisen kan doble seg, og mere til?

– Ja, spotprisen kan det, mens de lengre kontraktene vil nok være lavere priset enn spoten, sier analytikeren.