I fjor økte produksjonen av ny fornybar kraft med 4 TWh i Norge og Sverige. Med dagens avtale mellom landene rundt videre håndtering av sertifikater, vil trolig utbyggingen - spesielt i Norge sette ytterligere fart. Her fra Raggovidda vindkraftverk. Foto: Bjarne Resto
I fjor økte produksjonen av ny fornybar kraft med 4 TWh i Norge og Sverige. Med dagens avtale mellom landene rundt videre håndtering av sertifikater, vil trolig utbyggingen - spesielt i Norge sette ytterligere fart. Her fra Raggovidda vindkraftverk. Foto: Bjarne Resto

Norges sertifikatbidrag i 2016: 2,5 mrd kroner

I fjor økte ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige med 4 TWh totalt. Ifølge NVE bidro norske strømkunder med totalt 2,5 milliarder kroner til fornybarutbygging gjennom elsertifikatordningen.

Publisert: 2017-04-19 15:46:51.0 
Oppdatert: 2017-04-19 15:48:20.0

ENFO CERT POLI OED VANN VIND NOR SWE

Siden 2012 har det blitt produsert 17,8 TWh ny fornybar kraft i Norge og Sverige. Bare i fjor kom det til 4 TWh ny fornybar kraftproduksjon, melder NVE.

I dag forelå endelig sertifikatavtalen mellom Norge og Sverige som mange har ventet på. I Norge er det full jubel over at olje- og energiminister Terje Søviknes har fått landet en avtale med svenskene som gjør det mulig for de norske fornybarutbyggerne å ta del i den svenske utvidelsen av markedet.

Både Småkraftforeninga og Norwea er svært godt fornøyde med løsningen som ble presentert tidlig i dag og som Europower omtalte som en av de første mediene.

Onsdag ettermiddag kom også NVE med beregninger av hvor mye ny fornybar kraftproduksjon som har kommet til etter at sertifikatordningen startet opp i 2012 og hvor mye som er kommet til i løpet av 2016.

- Elsertifikatordningen kostet den gjennomsnittlige norske strømkunden 3,1 øre/kWh i 2016. Det betyr at en husholdning med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh støttet økt utbygging av fornybar kraft med vel 630 kroner, inkludert mva. Til sammen utgjorde den norske støtten til økt fornybarutbygging 2,5 milliarder kroner i fjor, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

80 TWh beregningsrelevant

Av et netto kraftforbruk i Norge på 120 TWh i 2016, var 80 TWh såkalt beregningsrelevant. Kraftleverandører og visse større forbrukere var pålagt å kjøpe elsertifikater for 11,9 prosent av det beregningsrelevante volumet, altså 9,6 TWh. I 2017 må de kjøpe elsertifikater for 13,7 prosent av kraftforbruket.

Kostnaden for norske strømkunder er basert på fakturert kostnad til om lag to tredjedeler av strømkundene i Norge.