Olje- og energiminister Terje Søviknes bekrefter at norske utbyggere kan ta del i svenskenes nye 18 TWh. Arkivfoto: Elin Høyland
Olje- og energiminister Terje Søviknes bekrefter at norske utbyggere kan ta del i svenskenes nye 18 TWh. Arkivfoto: Elin Høyland

Norge kan spise av Sveriges 18 TWh

Olje- og energiminister Terje Søviknes bekrefter at den nye sertifikatavtalen betyr at norske utbyggere kan ta del i Sveriges 18 nye TWh. – Det er bare å bygge ut alt man klarer, sier han.

Publisert: 2017-04-19 09:07:13.0 
Oppdatert: 2017-04-19 12:43:27.0

CERT POLI OED VANN VIND NOR SWE

– Innebærer den nye avtalen at norske utbyggere kan spise av den nye svenske målsetningen på 18 TWh?

– Ja, sier Terje Søviknes til Europower.

Han sier at det har vært et poeng for den norske regjeringen at norske forbrukere ikke skal betale for mer enn 13,2 TWh som opprinnelig planlagt.

– Hvis det blir satt i drift mer enn 13,2 TWh i Norge innen utgangen av 2021, så vil svenskene finansiere det, sier statsråden.

– Så det betyr at norske utbyggere kan bygge ut alt det remmer og tøyler kan holde?

– Ja, de kan bygge ut alt de måtte klare, så lenge anleggene blir satt i drift innen utgangen av 2021, sier han.

– Du sier at svenskene vil finansiere det som passerer 13,2 TWh i Norge. Hva med den felles målsetningen på 28,4 TWh? Betyr dette at man i Norge kan bygge så mye man vil før fristen går ut i 2021, selv om den felles målsetningen 28,4 TWh er passert?

– Ja, svarer Søviknes.

  

Vil ikke kommentere påstand

Han sier at det var viktig for den norske regjeringen å stå fast på at Norge ikke vil utvide ordningen.

– Men når svenskene ville fortsette, var det viktig å få en videreføring i det samme systemet som vi har. Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært en krevende og lang prosess å få til en avtale, men vi har hatt en god tone. Det har viktig for begge parter å imøtekomme det markedet har etterspurt i det siste, nemlig en avklaring av situasjonen. Det har også vært prioritert å få en videreføring innenfor det samme systemet, og det har vi fått til, sier Søviknes.

– Hva var det vanskelig å bli enige om?

– Spørsmålet om finansieringen var sentralt, sier han.

– Men da kan det virke som om Norge har vunnet frem i forhandlingene siden norske utbyggere kan bygge så mye de vil mens Sverige betaler?

– Begge parter har vært opptatt av å finne en løsning, og vi har fått til en avtale som gjør at både svenske myndigheter og vi kan være fornøyde. Ikke minst for at aktørene nå får en forutsigbarhet, sier statsråden.

– Da vil jeg komme med en påstand som du sikkert ikke vil kommentere, nemlig at Norge har vunnet helt gjennom i forhandlingene. Jeg vil tro at Norge i forhandlingene sa at enten må Sverige gå med på at norske utbyggere kan spise fritt av de nye 18 TWh-ene, eller så vil Norge ikke godkjenne at Sverige utvider og forlenger ordningen.

– Den første setningen er helt riktig, nemlig at det er en påstand jeg ikke vil kommentere, sier Søviknes.

– Men jeg tar jo ikke feil om jeg skriver det?

– Hva du skriver skal jeg ikke legge meg opp i. Det jeg er opptatt av er at vi nå har fått til en avtale som gir forutsigbarhet for fornybar-aktørene, både på svensk og norsk side, sier han.

  

– Balanse mellom ulike utgangspunkt

I pressemeldingen er den nye avtalen beskrevet slik: «Utvidelsen av elsertifikatsystemet gjennomføres ved at kvotene i Sverige økes med 18 TWh lineært over perioden fra 2022 til 2030. Dette kommer i tillegg til dagens svenske finansiering av 15,2 TWh i 2020. Norge øker ikke sin finansiering. Norge beholder finansieringen på 13,2 TWh som i den opprinnelige avtalen. Sverige får fremskynde noe av sin eksisterende kvoteforpliktelse frem til 2018 og 2019 for å øke etterspørselen etter sertifikater tidligere.»

Søviknes sier til Europower at det ikke er ulogisk at Norge og Sverige velger hver sin vei angående fortsettelsen av sertifikatsystemet.

– Både Norge og Sverige ønsker utbygging av mer fornybar kraft, men vi har ulike utgangspunkt. I Norge ønsker vi ikke å gå videre med subsidier siden vi har den energimiksen vi har. Sverige skal fase ut kjernekraften, og ønsker derfor å gå videre med ordningen. Nå har vi med denne avtalen funnet en balanse som gjør at sertifikatsystemet kan fortsette i Sverige samtidig som det kun er ett felles sertifikatmarked, sier Søviknes.

– Hvordan tror du avtalen kommer til å påvirke sertifikatprisen de nærmeste dagene?

– Det skal jeg være forsiktig å mene noe om, men det har vært en ekstra usikkerhet i markedet knyttet til om det ville bli en enighet eller ikke. Den usikkerheten er nå ryddet bort, sier han.

  

Les egen sak om prisutviklingen her.