Administrerende direktør i Sergel, Sven Ingebretsen, vil ta opp kampen med Kredinor. Selskapet har nå utviklet nye løsninger for å kunne komme inn på kraftaktørene. Foto: Mona Adolfsen
Administrerende direktør i Sergel, Sven Ingebretsen, vil ta opp kampen med Kredinor. Selskapet har nå utviklet nye løsninger for å kunne komme inn på kraftaktørene. Foto: Mona Adolfsen

Sergel ypper mot Kredinor

Sergel ønsker å ta opp konkurransen med Kredinor og holder i den forbindelse på med å utvikle flere nye produkter basert på big data og digitale løsninger.

Publisert: 2016-09-16 04:30:03.0 
Oppdatert: 2016-09-16 10:32:01.0

KRNO HUSH NOR

Kredinor er helt klar storebror i markedet når det gjelder inkasso- og innfordringstjenester. Nå vil Sergel melde seg på.

– Vi satser helt klart for fullt i energimarkedet og vil ta opp kampen. Jeg tror vi har flere interessante løsninger for kraftselskapene, sier administrerende direktør Sven Ingebretsen, til Europower, etter å ha holdt et innlegg på Sergels egen konferanse torsdag. 

Han peker på at det skjer mye i mange bransjer nå, ikke minst i kraftsektoren der gjennomfakturering er den store «gamechangeren».

Merker dere større interesse fra kraftselskapene nå som gjennomfakturering ble mulig fra 1. september?

– Ja helt klart. Det er mye større interesse nå, sier han og peker på at det er en interessant bransje å følge.

Ingebretsen forteller videre at de satser for fullt inn mot bransjen og har store planer om å gi Kredinor konkurranse om kundene. Et marked der Kredinor har vært dominerende i flere år.

– Vi er allerede i dialog med flere og skal ha samtaler med flere kraftselskap, opplyser Ingebretsen.

Med gjennomfakturering vil det, som Europower tidligere har omtalt, falle en større risiko på strømselskapet. Mer enn noen gang vil det bli viktig for strømleverandøren å velge riktige kunder, ikke bare så mange som mulig. Risikoen blir i stor grad flyttet fra nettselskapet til leverandøren.

– Det er små marginer i den bransjen og da blir det viktigere enn noen gang å få tak i de rette kundene. Da må man vite mest mulig. Den som vet mest, vinner kampen, poengterer Sergel-sjefen.

Informasjonsbehandling

Da er det viktig for selskapene å ha mest mulig informasjon om kundene. Det gjelder ikke bare negativ informasjon som betalingsanmerkning og tilsvarende, men også positiv informasjon som evne til å gjøre opp raskt etter purring osv. Det er ikke lenger sånn at de som har betalingsanmerkninger nødvendigvis ikke gjør opp for seg og derfor er kunder man ikke vil ha.

– Det handler om å finne de rette partnerne. Vi jobber nå med et selskap rundt «Next generation credit management». Det handler om å benytte dynamiske modeller for kredittvurdering, beslutningsvurdering og scoring. Her vil vi behandle negative og positive data sammen. Alt må settes i system og så trekker ut informasjon av det. Jo mer data inn, jo sterkere blir modellen, forklarer Ingebretsen.

Det er også slik at modellen som nå utvikles er mer rettet mot individnivå, noe som er viktig nå som det i kraftbransjen dukker opp nye behov for vurdering av kredittrisiko. Det koster å få nye kunder, så da er det viktig å få med de riktige kundene og beholde de som er gode.

– Det ligger et stort potensial i å stenge riktige kunder og på samme måte holde riktige kunder åpne. Det aller viktigste for kraftselskapene og oss er til syvende og sist at vi år pengene og da er det mange muligheter å gjøre det på, men å ikke stenge er helt klart kundeservice, sier Ingebretsen

Nye løsninger

Når Sergel nå skal kjempe om avtaler i kraftsektoren tilbyr de også noen nye løsninger. Bare i løpet av de siste ukene har de kommet med en ny løsning, Sergel Talk og en oppgradert løsning av Sergel Link som de lanserte rundt påsketider.

Med Sergel Talk skjer betaling fra skyldner direkte over telefon i forbindelse med en samtale.

– Skyldner oppgir kortinformasjon på telefon, men da ikke KID eller kontonummer. Kundebehandler gjennomfører betaling og får umiddelbart godkjent eller ikke godkjent betalingen. Beløpet er konfiskert umiddelbart. Skyldner er med dette sikker på at inkassosaken er borte og eventuell stenging av abonnement kan unngås eller stengte anlegg gjenåpnes umiddelbart. Man slipper kvitteringsmaset, forklarer Besar Hiseni, produktspesialist i Sergel.

Han forteller at løsningen allerede har gitt høyere løsningsgrad og raskere betaling enn de ellers ville ha gjort.

Hva med sikkerheten?

En av deltagerne på seminaret lurer på om man ikke kan lure kundebehandler med å ta en annens kort.

– Vi ber om bekreftelse på kortholders navn. Vi har sikkerhetsrutiner rundt det og har avtaler med kortutstedere som vi har avtaler med som har lagt retningslinjer for at vi skal kunne sikre oss mot at dette skal skje. Men vi må gjøre oss erfaringer rundt dette, forklarer Hiseni.

Delbetaling på SMS

Allerede ved påsketider startet Sergel opp med løsningen Sergel Link, der det sendes betalingslink i alle SMS-ER som går ut. Her kan skyldner gå direkte inn og betale via en link i Sms-en.

– Det er dette som er kundevennlighet. Det gir raskere løsning av saker. Også her konfiskere beløpet umiddelbart og så snart man har trykket på betal stengte abonnement åpnes. Denne løsningen er nå forbedret og kundene kan også velge å foreta delbetaling gjennom denne linken, forklarerproduktspesialisten.

Sergel foretar også gjennomgang av egne erfaringsdata og bransjedata for å kunne utvikle spesialtilpassede løsninger med fokus på å få raske innfordringer av krav. Ut ifra dataene vil man vurdere innkrevingsmetode med tanke på hva som vil gi best resultat og best kundebehandling.

– Internutviklede scoringsmodeller der både intern og ekstern informasjon benyttes. Ved hjelp av disse lager vi analyser som forteller hva vi bør gjøre. På denne måten bør vi kunne øke kundetilfredshet og evnen til å gjøre riktige valg. Det som er helt sikkert er at vi nå skal med å konkurrere i dette markedet. Det åpner seg flere muligheter med endringene rundt gjennomfakturering, understreker Ingebretsen.