Ingen har ennå den fulle oversikten over Brexit, men Statnett er fast bestemt på at det ikke vil få følger for byggingen av strømkabelen mellom England og Norge. Foto: Shutterstock
Ingen har ennå den fulle oversikten over Brexit, men Statnett er fast bestemt på at det ikke vil få følger for byggingen av strømkabelen mellom England og Norge. Foto: Shutterstock

Brexit-spekulasjoner om Englandskabelen

GeelmuydenKiese har sendt ut en rapport hvor de hevder at Statnetts kabel til England må refinansieres på grunn av Brexit. Statnett avviser problemstillingen, og sier at prosjektet går som planlagt.

Publisert: 29. June 2016, 15:20  
Oppdatert: 01. July 2016, 14:23

NSIN KABE STAN POLI NETT NOR GBR

Rapporten fra Brusselkontoret (som eies GeelmuydenKiese) tar for seg mulige norske konsekvenser av Brexit. I kapittel om energispørsmål hevdes det at om UK går ut av EU, vil det få konsekvenser for finansieringen av North Sea Link.

– Statnetts kabel mellom Norge og Storbritannia, som skal levere norsk ren elektrisitet til 750.000 britiske husstander, mister 31 millioner euro i EU-finansiering, og vil måtte refinansieres. Det kan være særdeles alvorlig for norske energiprodusenter som er redde for mye innelåst energi med dertil fall i pris og inntekter, heter det i rapporten.

Først utgave av rapporten var langt mer dramatisk.

– Statnett og National Grid fikk støttet 50 prosent av kostnadene til deres prosjekt med å legge strømkabler mellom Norge og Storbritannia. Denne finansieringen vil forsvinne med Brexit, sto det i førsteutgaven.

Hadde dette vært riktig, ville kabelen neppe blitt realisert. Formuleringen ble imidlertid fjernet etter at Europower tok kontakt. Brusselkontoret opplyste at de hadde gjort en feil, og justerte teksten i det nettbaserte dokumentet.

Men også i den siste utgaven står Brusselkontoret fast på at North Sea Link vil miste 31 millioner euro i EU-støtte, og at Statnett og den britiske samarbeidspartneren National Grid må hente disse pengene andre steder fra.

– Vil bli utbetalt

Statnett sier at dette ikke er riktig. Statnett og National Grid regner med at totalkostnaden for kabelen vil ende på mellom 1,5 og 2 milliarder euro. Av dette har de fått innvilget støtte fra EU til spesifikt teknologisk underprosjekt. Dette utviklingsprosjektet koster 62 millioner euro, og av dette betaler EU halvparten, altså 31 millioner euro.

– Pengene ble bevilget i 2014, og deler av beløpet er allerede utbetalt. Underprosjektet er godt i gang, og vil være avsluttet i 2018. Det er ikke grunn til å tro at resten av støttebeløpet ikke vil bli utbetalt selv om UK går ut av EU, sier Christer Gilje, kommunikasjonsansvarlig for mellomlandsforbindelser i Statnett.

På spørsmål fra Europower sier han at selv om Statnett og National Grid hypotetisk skulle ha mistet EU-støtten, ville det ikke ha fått avgjørende betydning for prosjektet.

– 31 millioner euro er mye penger, men i et prosjekt på opptil 2 milliarder euro, vil 31 millioner ikke være avgjørende. Det at kostnadene blir oppgitt i et intervall fra 1,5 til 2 milliarder euro, viser at det er tatt høyde for at regnestykket kan forandre seg underveis. Det kan være valutasvingninger, forandring i priser, eller endring av planene. Men uansett, det er ikke grunn til å tro at den bevilgede EU-støtten blir borte, sier Gilje.

Byggingen har startet

Byggingen på norsk side er allerede i gang.

– Arbeidet er godt i gang i Suldal, og vi har kommet et godt stykke med tunneldriving. Resultatet av folkeavstemningen endrer ikke behovet for kabelen, og heller ikke på de gjensidige forpliktelsene mellom partene. Vi er godt i gang med å bygge, og det fortsetter vi med, sier Gilje.

Når det gjelder Brexit som sådan, forholder Statnett seg avventende.

– Vi vet jo ikke ennå om britene faktisk går ut av EU, det er fortsatt mange spekulasjoner. Hvis de faktisk melder seg ut og går ut av det indre energimarkedet, kan det komplisere markedsintegreringen med resten av Europa, men det er det altfor tidlig å spekulere i hva det vil innebære. Kabelen mellom Norge og England vil uansett bli bygd ferdig, sier han.