– Med stortingsflertallets forståelse av kravet om funksjonelt skille, er det ikke mye igjen av kravet, sa daglig leder i Defo, Knut Lockert, i sitt innlegg på organisasjonens årskonferanse på Røros. Foto: Haakon Barstad
– Med stortingsflertallets forståelse av kravet om funksjonelt skille, er det ikke mye igjen av kravet, sa daglig leder i Defo, Knut Lockert, i sitt innlegg på organisasjonens årskonferanse på Røros. Foto: Haakon Barstad

Defo: – Funksjonelt skille ikke så ille som vi trodde

Etter å ha gjort iherdig motstand i to år, har Defo konkludert med at kravet om funksjonelt skille ikke er så ille som de trodde. Bakgrunnen er en formulering i stortingsvedtaket. NVE er ikke nødvendigvis enig i Defos nye forståelse av kravet.

Publisert: 31. May 2016, 16:45  
Oppdatert: 31. May 2016, 16:45

POLI NETT FSNE NVE NOR

Defo er samlet til årskonferansen på Røros. I sitt innlegg sa daglig leder Knut Lockert at deres oppfatning av funksjonelt skille er en helt annen etter at Stortinget har sagt sitt.

– Slik kravet er presentert av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er ikke det funksjonelle skille så ille, sa Lockert.

Det er særlig en formulering i komitéinnstillingen han har lagt merke til: «Flertallet viser til at departementet kan gi nærmere forskrifter om funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet, men legger til grunn at prinsippene skal være de samme som gjelder for selskaper med over 100.000 kunder som i dag er underlagt krav om funksjonelt skille.»

Lockert mener at dette gjør at kravet er langt mindre omfattende enn det som har blitt diskutert helt siden Reiten-utvalget la fram sin rapport i mai 2014.

– Det var ikke dette vi regnet på ville koste tre milliarder kroner. Stortingsflertallet skriver jo at det er de store selskapenes praksis som skal gjelde, og da snakker vi bare om flytting av en person eller to. Den store endringen er overgangen til det selskapsmessige skillet. Fikser dere det selskapsmessige skille, og det gjør dere jo, så er innføringen av funksjonelt skille lett, sa Lockert til forsamlingen av Defo-selskaper.

– Koker ned til én person

Dette er et fundamentalt annet budskap enn Defo har hatt tidligere. Motstanden mot det funksjonelle skillet har vært organisasjonens store kampsak de siste årene.

– Lockert, sa du virkelig at funksjonelt skille ikke er så ille?

– Ja, det sa jeg. Fordi flertallsinnstillingen fra Stortinget sier at kravet ikke skal gå lengre enn det kravet de største syv selskapene er underlagt i dag. De definerer ledelse i ulike selskapene på en helt annen enn vi la til grunn i debatten, sier Lockert til Europower.

Han mener at hvis de store selskapenes praksis skal legges til grunn, er kravet om funksjonelt skille mindre strengt enn tidligere antatt.

– Vi trodde at med funksjonelt skille måtte nettvirksomheten ha et helt frittstående styre, og at ledelsen ville være mer enn bare toppsjefen. Men med stortingsformuleringen og de store selskapenes praksis, koker kravet ned til at én person som blir sittende igjen i nettselskapet. Jeg er egentlig veldig overrasket. Jeg trodde kravet om funksjonelle skille skulle ha et innhold, og at det ville gjøre det trøblete for de små selskapene. Men med stortingsflertallets forståelse av kravet, er det ikke mye igjen av kravet, sier han.

– Ikke noe igjen av kravet

Ut i fra de store selskapenes praksis mener Lockert at for eksempel økonomidirektøren i morselskapet samtidig kan være sjef for nettselskapet.

– Slike løsninger trodde vi ikke var innenfor, men det er slike løsninger de store selskapene har valgt. I debatten ble det lagt til grunn at ledelsen i nettselskapene skulle fristilles fullstendig, men slik det er nå er det liksom ikke noe igjen av kravet om funksjonelt skille, sier han.

– Har dere avklart denne nye forståelsen med NVE og OED?

– Det vi har gjort er å se at hva komiteen på Stortinget legger til grunn, og hvordan de store selskapene i dag praktiserer kravet om funksjonelt skille. Flertallet på Stortinget har bestemt at kravet om funksjonelt skille ikke skal være mer tyngende enn det de store selskapene praktiserer i dag, sier han.

– Dere har tidligere sagt at kravet om funksjonelt skille vil koste 3 milliarder kroner de neste ti årene. Hva vil du anslå kostnadene blir med denne nye forståelsen av kravet?

– Det tør jeg ikke si, det har vi ikke beregnet. Men vi er på et helt annet nivå. Kostnadene vil bli mye lavere, sier Lockert.

NVE sender ut veiledning

NVE-sjef Per Sanderud er tilstede på Defo-konferansen, men er forsiktig med å kommentere Lockerts tolkning av stortingsvedtaket.

– Sanderud, har du samme forståelse av stortingsvedtaket som Lockert, nemlig at det vedtatte kravet er mye mindre omfattende enn det som har vært diskutert de siste årene?

– Vi har hele tiden sagt at kostnadene ligger lavere enn det Defo har sagt, sier Sanderud.

– Ok, kostnadene blir lavere, men er kravet mindre omfattende enn det man trodde?

– Det er vanskelig å kommentere, men jeg har vært overrasket over hvor mye oppmerksomhet kravet om funksjonelt skille har fått. Det største og viktigste grepet er kravet om selskapsmessige skille. Defo har overfokusert på kravet om funksjonelt skille i forhold til den totale reformen, sier NVE-sjefen.

Han forteller at sammen med OED vil NVE utarbeide en veiledning for hva som ligger i kravet om funksjonelt skille.

– Når denne veiledningen er klar vil selskapene forstå hva som vil være mulig og hva som ikke vil være mulig. Det trengs mer veiledning for å klargjøre hva som ligger i det funksjonelle skille, sier Sanderud.

– Vet NVE dette i dag, eller må dere selv i tenkeboksen før denne veiledningen blir sendt ut?

– I stort vet vi hvordan det skal være, men det må gjøres et tankearbeid for å få på plass detaljene, sier han.

– Hva tenker du om Lockerts eksempel, at økonomisjefen i morselskapet også kan være sjef i nettselskapet?

– Hvis man har en lederfunksjon i morselskapet, kan man ikke inneha en lederfunksjon i nettselskapet. I veiledningen kommer vi ikke til å være opptatt av titler, men av reelle lederfunksjoner, og det skal være et reelt skille mellom selskapene, sier Sanderud.