Komitéleder i Energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen (V), bekrefter at det foreligger flertall for å innføre krav om funksjonelt skille. Foto: Haakon Barstad
Komitéleder i Energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen (V), bekrefter at det foreligger flertall for å innføre krav om funksjonelt skille. Foto: Haakon Barstad

Flertall for funksjonelt skille

Det er flertall på Stortinget for å innføre krav om selskapsmessig- og funksjonelt skille. Det bekrefter komitéleder Ola Elvestuen i Venstre.

Publisert: 11. March 2016, 11:56  
Oppdatert: 11. March 2016, 16:19

POLI NETT NOR

Venstre og Miljøpartiet De Grønne sørger for at regjeringens forslag om å innføre krav om funksjonelt skille får flertall.

– Begrunnelsen er ganske enkelt at det er en tilpasning til fornybarsamfunnet hvor vi må forvente at det kommer mange flere produsenter, enten det er småkraftverk, plusshus eller batteriteknologi. Disse vil ha aktivitet inn mot nettselskapene, og innføring av selskapsmessig- og funksjonelt skille vil være et skritt videre for å sikre nøytralitet i nettet, sier Elvestuen til Europower.

Regjeringen foreslo en overgangsperiode på tre år, slik at selskapene måtte ha gjennomført endringene innen 1. januar 2019. Elvestuen forteller at dette blir forlenget til fem år, slik at endringene må være gjort innen 1. januar 2021.

– Da har selskapene god tid på seg til å gjøre de nødvendige endringene, og tilpasse seg den nye situasjonen, sier han.

– Hva sier du til motargumentene mot funksjonelt skille, for eksempel at dette vil hindre nettselskap å være en drivkraft i små lokalsamfunn.

– Selskapene kan fortsatt være en drivkraft i lokalsamfunnet, men det funksjonelle skillet vil være en ytterligere sikring for at man har et nøytralt nett, sier Elvestuen.

Må ha egen ledelse

Formelt betyr krav om selskapsmessig skille at nettvirksomhet skal være organisert som en egen selvstendig juridisk enhet, adskilt fra annen virksomhet. Krav om funksjonelt skille innebærer at personer i ledelsen i nettforetaket ikke kan delta i ledelsen i foretak som driver annen virksomhet innenfor kraftforsyning. Morselskap skal ikke gi instrukser til nettforetak om den daglige driften eller nettinvesteringer.

Fram til nå har kun selskaper med flere enn 100.000 nettkunder vært underlagt disse kravene. Nå vil kravene også gjelde selskaper med færre enn 100.000 nettkunder.

Komitéinnstillingen er fremdeles ikke offentliggjort. Når den foreligger kommer Europower tilbake med flere detaljer.

 

Les mer om komitéinnstillingen her.

Arbeiderpartiet mener at bare idiotforklaringer kan forklare kravet om funksjonelt skille. Les mer her.