KLP tilbyr forsikring til småkraftforeningas medlemmer.  Foreninga hadde nesten gitt opp mulighetene for en samlet forsikringsavtale. Interessen er allerede stor.  Foto: Mona Adolfsen
KLP tilbyr forsikring til småkraftforeningas medlemmer. Foreninga hadde nesten gitt opp mulighetene for en samlet forsikringsavtale. Interessen er allerede stor. Foto: Mona Adolfsen

KLP forsikrer småkraft

Småkraftforeninga hadde nesten gitt opp å få til en samlet forsikringsavtale for sine medlemmer. Nå har imidlertid KLP kommet på banen og kan tilby en avtale til foreningas medlemmer. Interessen er formidabel.

Publisert: 09. March 2016, 11:33  
Oppdatert: 09. March 2016, 11:33

MIKO FNSV ALTE NOR

Det er stor pågang etter Småkraftforeningas nye medlemsforsikring for kraftverk. Kort tid etter lanseringen har over 70 kraftverk bedt om tilbud på ny forsikringsløsning.

For et år siden var det ingen forsikringsselskap som var interesserte i å tilby en medlemsavtale til Småkraftforeningas medlemmer. Etter å ha jobbet med dette i halvannet år valgte Småkraftforeninga å legge prosjektet på is.

Men det var før KLP bestemte seg for å satse på forsikring til kraftbransjen. Forsikringsmegler Marsh har nå fremforhandlet en avtale med KLP som vil tilby en forsikringsavtale til alle Småkraftforeningas medlemmer fra 1. juni i år.

– KLP som forsikringsselskap har nå valgt å satse på denne typen forsikringer til kraftbransjen. Da vi var ute for et år siden, så fant vi ingen forsikringsselskap som ville dette. Nå er KLP på banen, og de vil satse på å forsikre kraftverk i Norge. KLP Skadeforsikring er ikke mer enn ett år gammelt, forteller Otto Færøvik, seniormegler i Marsh.

Nytt forsøk

Marsh var inne for å finne en løsning for Småkraftforeninga allerede sommeren 2014. Da hadde man stor tro på at man skulle kunne lage noe tilsvarende for småkraftaktørene i Norge som man hadde gjort for vindkraftoperatører i Sverige. Etter noen måneders intens jobbing viste det seg at det ikke fantes noe interesse fra forsikringsselskapene.

– Det er klart at de som sitter med mesteparten av markedet, som Gjensidige og IF, ikke synes dette var noen god idé, for da måtte de konkurrere i stor grad mot seg selv. De satt jo allerede på mesteparten av forretningen. Så vi trengte en ny aktør som kunne komme inn og se på det med friske øyne, og det fikk vi i KLP.  Da de plutselig viste interesse, tok vi frem de gamle papirene på nytt, forklarer Færøvik.

Stor interesse

Det har vært stor pågang hos forsikringsmeglerne i Marsh de siste ukene. Der har de nå sin fulle hyre med å ta imot alle henvendelsene. Også på Småkraftdagane i Bergen var mange bortom forsikringsstanden i pausene.

– Vi er glade for interessen og jobber nå på spreng med å håndtere pågangen. Samtidig er det plass til flere så her er det bare å melde seg, sier Færøvik. 

Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga mener det er på høy tid at det blir konkurranse på småkraftforsikring.

– Etterspørselen vi nå opplever viser at dette er noe medlemmene våre virkelig har savnet. Noe av problemet har vært at de etablerte forsikringsaktørene ikke i stor nok grad har vurdert risikoen ved hver enkelt kraftverk. Dermed har de med lav risiko blitt straffet. Det håper vi gjøre noe med nå, sier.

Mange skader

Et betydelig antall skader knyttet til småkraftverk har gjort at forsikring av småkraft til en lite lukrativ butikk så langt. Derfor var det også vanskelig for Marsh for et år siden å få forsikringsselskap med på en medlemsløsning.  KLP er klar over situasjonen, men ser likevel muligheter for å tjene penger på dette.

– Absolutt. Ved å få et volum, som man gjør gjennom en forening, så får man en stor spredning av risiko, og da kan man tjene penger på det, sier Færøvik.

Mellomledd

Forsikringsmegleren vil det første året virke som mellomledd mellom medlemmene og KLP.

– Så skal småkraftforeninga overta litt av distribusjonsrollen slik at vi som forsikringsmegler kun skal være i bildet en gang i året, når hovedkontrakten forhandles. Vi jobber jo på et honorar, og en del av det honoraret vil kanaliseres til Småkraftforeninga slik at de over tid kan ha økonomi til å være distribusjonsledd og også ha full kapasitet og kunnskap, forklarer han.