Styreleder i Energi Norge, Tore Olaf Rimmereid, sier at Energi Norge aldri har tatt stilling i spørsmålet om funksjonelt skille, til tross for at organisasjonen i høringsuttalelsen skriver at «… hensynet til likebehandling av aktørene må tillegges stor vekt.» Foto: Øyvind Elvsborg
Styreleder i Energi Norge, Tore Olaf Rimmereid, sier at Energi Norge aldri har tatt stilling i spørsmålet om funksjonelt skille, til tross for at organisasjonen i høringsuttalelsen skriver at «… hensynet til likebehandling av aktørene må tillegges stor vekt.» Foto: Øyvind Elvsborg

Energi Norge trekker standpunkt om funksjonelt skille

Styret i Energi Norge vedtok i går at organisasjonen ikke tar stilling i saken om funksjonelt skille. Vedtaket vil imidlertid ikke bli formidlet til Stortinget. Styreleder Tore Olaf Rimmereid hevder at Energi Norge aldri har gått inn for funksjonelt skille.

Publisert: 01. March 2016, 13:14  
Oppdatert: 02. March 2016, 23:31

ENFO POLI NETT NOR

– Styret har i dag vedtatt at siden medlemmene i Energi Norge er delte i synet på funksjonelt skille, tar Energi Norge ikke stilling i saken, heter det i en sak på organisasjonens nettside.

Saken ble lagt ut i mandag, men det er ikke sendt ut noe pressemelding. Bakgrunnen for styrebehandling er brevet fra 34 medlemsbedrifter som ble sendt for halvannen uke siden. I brevet protesterer små nettselskaper på hvordan organisasjonen har forholdt seg til den omstridte saken om funksjonelt skille. Dette har Europower skrevet om tidligere, og sakene kan leses her:

 

– Har aldri vært for funksjonelt skille

Spørsmål om funksjonelt skille har vært det viktigste debattema i kraftbransjen de siste to årene, og nærmer seg nå en endelig avgjørelse. Energi- og miljøkomiteen på Stortinget skal avgjøre saken innen 10. mars.

På tross av at styret i går (mandag) vedtok at organisasjonen ikke tar stilling til funksjonelt skille, vil dette budskapet ikke bli formidlet videre til Energi- og miljøkomiteen.

– Nei, vi har lagt ut en melding på nettsiden som er offentlig tilgjengelig for alle. Så vi kommer ikke til å skrive noe eget brev til Stortinget, sier styreleder Tore Olaf Rimmereid.

– Så du forutsetter at de som skal ta en avgjørelse sjekker Energi Norges nettsider for nyheter?

– Vi regner med at dette blir kjent uansett, så vi har ikke sett noe behov for å sende brev til komiteen. Vårt syn er uansett redegjort for i høringsuttalelsene som er sendt tidligere, sier han.

– Redegjort for tidligere? Er ikke poenget i det nye styrevedtaket at dere har endret standpunkt?

– Det vi gjør er å presisere ovenfor våre medlemmer at i spørsmålet om funksjonelt skille så er Energi Norges standpunkt at det har vi ikke noe mening om, sier han.

– Dere har jo allerede formidlet et standpunkt til Stortinget, men vil altså ikke formidle det nye standpunktet?

– Det er kjent fra før at Energi Norge ikke har standpunkt når det gjelder funksjonelt skille, og i høringsuttalelsen er det gjengitt at det delte meninger blant våre medlemmer. Dette er kjent for Stortinget, sier Rimmereid.

– Kjent fra før at Energi Norge ikke tar stilling? I høringsuttalelsen går jo dere inn for funksjonelt skille.

– Nei, det står ikke i høringsuttalelsen at vi går inn for funksjonelt skille. Energi Norge har aldri vært for funksjonelt skille. På bakgrunn av at det er delte standpunkt i medlemsmassen, har vi ikke tatt stilling i saken, og vi har aldri i noe høringsuttalelse skrevet at vi er for et funksjonelt skille, sier Rimmereid.

– Nei, ikke direkte, men i avsnittet om funksjonelt skille skriver dere at «… Energi Norge har, når forslaget nå foreligger, kommet til at hensynet til likebehandling av aktørene må tillegges stor vekt.» Hva betyr likebehandling hvis det ikke betyr at dere går inn for funksjonelt skille?

– Det betyr det at vi mener det. Men vi viser til at det er delte synspunkter blant medlemmene, sier han.

– De fleste har nok oppfattet det som at Energi Norge har gått inn for funksjonelt skille.

– Ja, og det er nok brevet fra de 34 medlemmene et signal om, sier Rimmereid.

 

– Godtar ikke premisset om at det er en snuoperasjon

I brevet fra de 34 nettselskapene sto det at «… et stort antall av medlemmene stiller nå kritiske spørsmål til sitt medlemskap i en interesseorganisasjon som svikter medlemmene i en av de viktigste sakene på flere tiår.»

– Rimmereid, det kan virke som det var først når mange små nettselskap truet med å melde seg ut at styret gadd å høre på dem. Har du en kommentar til det?

– Nei, ikke utover at da vi fikk et brev fra 34 medlemmer, så tok vi det veldig på alvor. Det reflekteres i at vi har behandlet denne saken i flere styremøter, og at Ove Sørdahl som skrev brevet ble invitert til styret for å redegjøre for bakgrunnen. Nå opplever jeg at styret og hele Energi Norge tar dette veldig på alvor, sier Rimmereid.

– Når dere må gjøre en slik snuoperasjon helt på tampen, hva sier det om hvordan prosessen har vært forankret i organisasjonen?

– Jeg godtar ikke premisset om at dette er en snuoperasjon. Men når det gjelder forankring i organisasjonen er det noe vi har et veldig bevisst forhold til. Vi har visst at saken om funksjonelt skille har vært betent og vanskelig. Nå må vi ta med oss erfaringene fra denne saken for å styrke samholdet fremover, sier Rimmereid.

 

«Likebehandling veier tyngst»

Et sentralt spørsmål er hvordan Energi Norge har blitt oppfattet. Har de gitt sin støtte til funksjonelt skille eller ikke?

I lovproposisjonen har regjeringen sitert hvordan de oppfatter organisasjonen: «Energi Norge er positive til selskapsmessig skille, men det er delte meninger blant medlemmene om funksjonelt skille. Foreningen sier likevel at hensynet til likebehandling veier tyngst.»

Slik Europower oppfatter dette, betyr likebehandling at nettselskaper med mindre enn 100.000 kunder skal behandles likt med nettselskaper som har over 100.000 kunder, altså at det skal innføres krav om funksjonelt skille uansett størrelse på selskapene.

I stortingshøringen 4. februar sa administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth, følgende:

– Når det gjelder funksjonelt skille er det ikke til å legge skjul på at også i vår medlemsmasse så er det ulike syn. Noen synes det er en god ide, noen synes det ikke er en god ide at det skal gjelde alle. Vi har landet på at likebehandling må tillegges stor vekt, sa Ulseth.

 

– En overvekt er imot funksjonelt skille

Ove Sørdahl i Indre Salten Energi skrev brevet på vegne av de 34 medlemsbedriftene. Han mener det er lite tvil om at Energi Norge som organisasjon har signalisert at den støtter kravet om funksjonelt skille.

– Energi Norge har enten direkte eller indirekte kommunisert at organisasjonen går inn for funksjonelt skille. Det er jo ulike formuleringer som er brukt, men spør du folk rundt omkring vil de nok svare at inntrykket er at Energi Norge går inn for funksjonelt skille. Men styret har tatt brevet vårt på alvor, og presisert at det egentlig ikke er det som står i høringsuttalelsen, sier han.

– Er dere fornøyde med det?

– Nei, vi er ikke fornøyde. Vi er fortsatt usikre på om det er riktig av organisasjonen å framstå som delt når over halvparten av nettmedlemene sier nei, og faktisk ganske krast nei. Det er en overvekt som er imot funksjonelt skille. Vi må respektere at når ikke hele organisasjonen er imot, så er den delt, men vi har virkelig problemer med å skjønne fornuften i å være for et krav om funksjonelt skille, sier Sørdahl.

– I brevet ble det varslet at medlemmer vurderer å melde seg ut. Har den nye styrebehandlingen endret på den situasjonen?

– Nei, jeg fikk allerede i går telefon om at noen nå virkelig vurderer å melde seg ut. Det har ikke roet seg, stemningen har ikke forandret seg så langt, sier han.