Finnmark Kraft har inngått avtale med Ardian og dermed sikret finansiering av vindkraftparken på Hamnefjettet. Fotomontasje: Finnmark Kraft
Finnmark Kraft har inngått avtale med Ardian og dermed sikret finansiering av vindkraftparken på Hamnefjettet. Fotomontasje: Finnmark Kraft

Finansieringsavtale for Hamnefjell Vindkraftverk i boks

Finnmark Kraft har fått med seg Ardian, et internasjonalt infrastrukturfond som investor, og kan dermed få realisert byggingen av Hamnefjell Vindkraftverk i Finnmark.

Publisert: 2016-01-21 15:32:34.0 
Oppdatert: 2016-01-21 15:32:34.0

VIND FIKR NVIN UTBY ALTE NOR

Avtalen som i dag er inngått innebærer et partnerskap om å bygge og drifte Hamnefjell Vindkraftverk i Finnmark. Vindparken vil ha 15 vindkraftturbiner og få en samlet installert effekt på rundt 50 MW som vil produsere rundt 186 GWh i året.  

Finnmark Kraft har lenge holdt på med forberedelser av vindkraftparken, men har lett etter en finansiell investor som kunne vær med å få realisert parken. Utbyggingen vil pågå over 18 måneder under ledelse av Finnmark Kraft. Det skal installeres 15 Vestas-turbiner på hver 3,45 MW. Parken forventes å være i regulær produksjon mot slutten av 2017.

Utbyggingen av det første trinnet er beregnet til å koste rundt 720 millioner kroner inklusive prosjektreserve og fjerningskostnader. Det totale prosjektet inkludert trinn II, som vil gi 120 MW installasjon, er i konsesjonssøknaden anslått å bli 1603 millioner kroner.

Finnmark Krafts styreleder, Per-Erik Ramstad, er svært glad for å ha nådd denne viktige milepælen.

– Finnmark Krafts mål har hele tiden vært å bli en ledende aktør innen utvikling av fornybar energi i vår region, der vi både utvikler, bygger, eier og driver kraftverk. I 2011 kjøpte vi Havøygavlen, og nå gjør vi beslutning om å bygge Hamnefjellet. Vindkraftverket vil forbedre forsyningssikkerheten i Finnmark, spesielt vinterstid hvor vi har erfart problemer de siste årene. Nå er vi der vi skal være med Finnmark Kraft, sier Per-Erik Ramstad.

Behov for kapital

Finnmark Kraft er svært fornøyd med å få Ardian som samarbeidspart, en internasjonal investor som har solid erfaring og lang track-record i fornybar energi, med en langsiktig investeringshorisont. Kraftselskapet har allerede identifisert byggetrinn 2, en utvidelse på 70 MW, og ser frem til å utvikle dette og andre prosjekter sammen med Ardian.

– Det har vært en lang prosess, fra utviklingen startet og fram til i dag. Vi er svært fornøyd for at prosjektet nå blir realisert, og vi gleder oss sammen med Båtsfjord. Vi har solide leverandører med på prosjektet, som vil skape lokale ringvirkninger. Det vil bety mye for regionen at et så stort industriprosjekt blir realisert, sier Marius Stabell, sjef i Finnmark Kraft.