Finnmark Kraft har nå på plass avtale om turbinleveranse. Nå venter de at en investeringsbeslutning for Hamnefjell vindkraftverk kan være på plass slik at bygging kan starte neste vår. Fotomontasje: Finnmark Kraft
Finnmark Kraft har nå på plass avtale om turbinleveranse. Nå venter de at en investeringsbeslutning for Hamnefjell vindkraftverk kan være på plass slik at bygging kan starte neste vår. Fotomontasje: Finnmark Kraft

Turbinavtale uten investeringsbeslutning

Finnmark Kraft har pre-signert en avtale med Vestas om levering av turbiner til Hamnefjell Vindkraftverk. En investeringsbeslutning for vindparken gjenstår fortsatt.

Publisert: 2015-06-25 14:41:55.0 
Oppdatert: 2015-06-25 15:28:27.0

VIND FIKR NVIN UTBY ALTE NOR

I mars i år bestemte Finnmark Kraft seg for å utsette en investeringsbeslutning for Hamnefjell Vindkraftverk. Fortsatt gjenstår investeringsbeslutning, men utover det har man fortsatt å jobbe med prosjektet. Nå er det pre-signert avtaler med Vestas om levering av 15 vindturbiner Vestas V112, som vil tre i kraft når en positiv investeringsbeslutning gjennomføres.

– Det er ikke foretatt noen investeringsbeslutning, men vi jobber med å klare byggestart til våren. Sesongen her oppe er sånn at man enten må begynne på våren, eller så må man utsette det et år, forteller Lise Mette Heggheim, forretningsutvikler og sivilingeniør i Finnmark Kraft.

Trenger mer egenkapital

Det var ifølge Heggheim ikke i første omgang fordi man ikke fant lønnsomhet, selv om det var nettopp de lave prisene som skapte problemet.

– Prosjektet er lønnsomt og det var ikke grunnen til at vi stoppet det sist. Grunnen var at prisene gikk ned og vi fikk mindre lån hos banken som gjorde at vi måtte stille med mer egenkapital. Det klarte ikke vi ¨skaffe på så kort tid for å klare å ta investeringsbeslutning og starte opp i løpet av våren. Så det var ikke på grunn av lønnsomheten i seg selv, forteller Heggheim.

- Har dere nå fått på plass det som skal til for å skaffe mer egenkapital?

Vi jobber med det slik at alt er klart til byggestart i mars. Vi jobber med å få alle kontrakter på plass og da er denne avtalen som vi nå har gjort med Vestas en viktig og naturlig del, sier hun.

I drift i 2017

Får man investeringsbeslutning før våren 2016 kan byggestart bli sommeren 2016, mens turbinene monteres sommeren etter. Produksjonsstart forventes høsten 2017.

Avtalen kom på plass etter et års forhandlinger. Hvor stor verdien på avtalen med Vestas er, ønsker Heggheim ikke å si noe om.