Småkraftforeninga gir foreløpig opp arbeidet med å finne en felles forsikringsavtale for sine medlemmer. Illustrasjonsfoto: Sognekraft
Småkraftforeninga gir foreløpig opp arbeidet med å finne en felles forsikringsavtale for sine medlemmer. Illustrasjonsfoto: Sognekraft

Småkraftforsikring på is

Etter å ha jobbet for å få på plass en medlemsforsikring for småkraftaktørene i snart to år, legger Småkraftforeninga forsøkene på is. For mange skader på kraftverkene, er hovedårsaken.

Publisert: 25. February 2015, 14:40  
Oppdatert: 25. February 2015, 14:52

MIKO FNSV ALTE NOR

Allerede for halvannet år siden startet Småkraftforeninga arbeidet med å kunne få til en felles forsikringsordning for sine medlemmer. En kraftig økning i forsikringspremien på småkraft, var hovedårsaken til at dette arbeidet ble satt i gang. Jobben skulle vise seg å bli vanskeligere enn først antatt. Etter atten måneder og bruk av både en norsk og en svensk forsikringsmegler, har Småkraftforeninga bestemt seg for å legge planene på is inntil videre.

Mane skader

Daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, forklarer at det er skadestatistikken som gjør at forsikringsselskapene i denne omgang vegrer seg for å ta mer småkraftrisiko.

– Det er ingen tvil om at deler av bransjen har hatt mye skader. Det gjelder både de uavhengige utbyggerne og de større aktørene. Mange driver veldig godt, men problemer med skille aktørene fra hverandre gjør det vanskelig for forsikringsselskapene å identifisere og prise risiko riktig. På sett og vis er det nok et mindretall som ødelegger for flertallet her, sier Tveit i en kommentar til Europower.

To meglere uten resultat

I arbeidet med å finne et forsikringsselskap som kunne komme med et samlet tilbud til bransjen, har Småkraftforeninga brukt to ulike forsikringsmeglere. Høsten 2013 var det forsikringsmegler Daniel Slettemoen hos Norwegian Insurance Partner som jobbet med saken. Han lyktes ikke. Og selv om det for et års tid siden så ut til at det var to potensielle avtalepartnere på gang, så klarte man heller ikke denne gangen å dra i land noen avtale.

– Marsh gjorde en veldig grundig jobb. Den svenske småkraften var i samme skadesituasjon som den norske for noen år tilbake, men etter sterkt fokus på drift og kvalitet fungerer det bra der borte nå. Medlemsforsikringen hos vår svenske søsterforening er derfor en ubetinget suksess, sier Tveit.

Likevel ble det ingen suksess for Marsh i Norge og nå har Småkraftforeninga mer eller mindre gitt opp.    

Store forskjeller

Det er for mange skader og det har ikke avtatt i perioden som foreninga har jobbet med forsikringsavtalen. Det er imidlertid stor forskjell på småkraftverkene.

– Det som skiller er for eksempel valgt teknisk løsning og hvilke leverandører som er brukt. Fremover vil nok de som kan dokumentere å ha gjort gode valg i byggefasen få en prisfordel fra forsikringsselskapene. Også driftsrutiner blir viktige. Derfor har Småkraftforeninga lansert Kraftlosen, vårt eget system for internkontroll, drift og kvalitet. Kan man dokumentere gode rutiner vil også dette være positivt opp mot forsikringen, påpeker Tveit.

Etter at det de siste årene har vært en betydelig utbygging av småkraftverk vil man trolig nå se en sterkere fokusering på drift, kvalitet og vedlikehold. Da kan nok også en del mindre gode løsninger komme til syne. På sikt vil kanskje fokus på kvalitet redusere skaderisikoen.