Daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, hadde håpet at medlemmene kunne få servert et forsikringstilbud før jul. Nå ser det ut til at de må vente i hvert fall til mars. Foto: Haakon Barstad
Daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, hadde håpet at medlemmene kunne få servert et forsikringstilbud før jul. Nå ser det ut til at de må vente i hvert fall til mars. Foto: Haakon Barstad

Prøver forsikringslykken i Sverige

Småkraftforeninga har i nærmere ett år forsøkt å få på plass en medlemsforsikring. Å finne en norsk løsning viste seg å bli umulig. I stedet er foreningen nå i ferd med å inngå en avtale med en svensk forsikringsmegler.

Publisert: 02. June 2014, 13:44  
Oppdatert: 03. June 2014, 10:22

MIKO FNSV ALTE NOR

En felles medlemsforsikring for småkraftaktører har vist seg å bli vanskeligere å få på plass enn det Knut Olav Tveit, leder av Småkraftforeninga, først hadde trodd.

-Jeg skal innrømme at jeg ble overrasket over at det skulle være så vanskelig å få til. Samtidig må jeg si at etter hvert som jeg jobbet mer og mer med dette, forsto jeg at det ikke kunne bli noen ”quick fix”, sier Tveit til Europower.

Småkraftforeninga har tidligere engasjert den norske forsikringsmegleren Daniel Slettemoen hos Norwegian Insurance Partner og også vært i kontakt også med en annen forsikringsmegler, uten at dette har gitt noe resultat.

Nå er han imidlertid optimistisk i forhold til å få på plass en tilsvarende avtale som den svenske søsterforeningen Svensk Vattenkraftforening har fått til med den svenske forsikringsmegleren Marsh.

- Årsaken til svenskenes suksess er blant annet at de i årene etter at medlemsforsikringen ble etablert har jobbet systematisk med skadeforebyggende arbeid. Dette har resultert i et forsikringstilbud som er gunstig både for leverandøren og den enkelte kraftverkseier.  Vi tror dette er veien å gå også i Norge og håper å komme tilbake med positivt nytt om ikke så altfor lenge, sier Tveit.

Ingen garanti

Anders Orebrandt i Marsh, bekrefter at de er i dialog med Småkraftforeninga, men at noen avtale foreløpig ikke er inngått. Han er forsiktig optimist i forhold til hva de kan få til.

- Dette er krevende. Flere forsikringsmeglere har allerede forsøkt å få til en avtale uten å lykkes. Det kreves at vi får forhandlet frem en forsikring. Det er jo ingen garanti for at vi skal få til dette, men vi har tro på at vi skal kunne bidra med vårt forebyggende program, sier Orebrandt til Europower.

Utfordringen er at norsk småkraft har vært mye skadeutsatt. Det var også tilfellet for Svensk Vattenkraftforening, men etter å ha innført et 7-punkts forebyggende program, har dette bedret seg betydelig, forklarer Orebrandt. Det samme programmet vil man nå forsøke å selge inn til forsikringsselskap på vegne av Småkraftforninga.

- Men det handler om å ta risiko til rett pris. Om vi får det til, vet vi ikke. Om vi vil få det til med norske eller svenske forsikringsselskap er også alt for tidlig å si noe om. Trolig vet vi mer om 2-3 måneder, sier han.

Lange avbrudd er den største utfordringen. Det er en litt annen problemstilling i Norge enn hva man har i Sverige, ifølge Orebrandt. Det har også sammenheng med at man i Sverige forsøker å finne lokale som kan reparere feilene, mens man i Norge ofte bruker utenlandske reparatører, eller sender deler ut av landet. Her er det mye å hente.

Fornøyde etter tre år

Svensk Vattenkraftforening har hatt en avtale med Marsh i tre år, og er svært fornøyde med løsningen.

-Vi er veldig fornøyde med denne avtalen. Skadeomfangene er også betydelig reduserte, forteller leder i foreningen Gunvor Axelsson til Europower.

Hun forteller at noe av årsaken ligger i at det er opprettet separate forsikringer for ulike hendelser, som damforsikring, avdragsforsikring og avbruddsforsikring.

- Blant annet er det en separat damforsikring der dammen må inspiseres og godkjennes. Dersom den ikke godkjennes vil dammen ikke få forsikring før utbedringene er gjort. På denne måten forebygger vi skader, forklarer Axelsson.

Før Marsh kom inn i bildet hadde Svensk Vattenkraftforening en avtale med IF. På denne tiden hadde de imidlertid de samme utfordringene som vi ser ved norske småkraftverk i dag, nemlig at skadekostnaden i snitt er høyere enn forsikringspremien.