Montering av komposittmaster går mye raskere og kan gjøres med mindre risiko. det bidrar til å redusere kostnadene betraktelig. Foto: Melbye Skandinavia
Montering av komposittmaster går mye raskere og kan gjøres med mindre risiko. det bidrar til å redusere kostnadene betraktelig. Foto: Melbye Skandinavia

Lønnsomt med komposittmaster fra første dag

Melbye Skandinavia kan nå levere komposittmaster i alle størrelser. Master som ikke knekker og som det nå viser seg kan gi økonomisk gevinst fra første dag. I høst gikk selskapet også inn som eier i det canadiske produksjonsselskapet.

Publisert: 07. January 2014, 07:21  
Oppdatert: 07. January 2014, 12:40

NETT NTEL STAN melb NOR

Melbye har i en årrekke hatt samarbeid med det canadiske selskapet RS Technologies, som produserer komposittmaster. Høsten 2012 gikk det norske selskapet inn som långiver i det canadiske selskapet som hadde en del utfordringer. I fjor høst ble de også eiere av selskapet med 50 prosent. Dette gikk i orden i september 2013 og den canadiske masteprodusenten har ikke gått konkurs, slik bladet Energi fikk feilaktig opplyst og formidlet i sin desember-utgave.

Samtidig med at Melbye gikk inn som investor, fikk de også plass i styret i RS Technologies

Kompositt er ikke kompositt

RS Technologies har lenge jobbet med å utvikle teknologien som nå benyttes i komposittmastene. Totalt har de brukt rundt 200 millioner dollar for å utvikle mastene. Konsernsjef i Melbye Skandinavia, Christian Aasheim, understreker at dette er grunnen til at komposittmaster er ulike av karakter og holdbarhet.

–Vi er alene i verden om denne typen teknologi. Komposittmastene vi produserer er laget av polyuretanbasert materiale. Det er ekstremt mye hardere enn polyester. Det er stor forskjell på ulike typer komposittmaster, forteller Aasheim til Europower.

I tillegg til materialet er det også avgjørende hvordan fibrene spinnes sammen. Det gjøres i flere retninger for at stolpene skal bli både tøyelige og holdbare.

At mastene er holdbare, kan Vidar Dale i NTE Nett bekrefte. Selskapet har benyttet komposittmaster på en 132 kV linje mellom Bogna og Fiskumfoss.

–Linjen har tålt både Dagmar, Ivar og Hilde. Vi har hatt noen strømavbrudd på grunn av trepåfall, men det har vært relativt lett å ordne opp i sammenlignet med master som knekker, forklarer Dale til Europower. Han er svært fornøyd med komposittmastene som er benyttet.

Kun søkt kompositt

Dale forklarer også at NTE Nett i samtlige konsesjonssøknader for regionalnett som de nå har til behandling hos NVE, har søkt om komposittmaster som første alternativ.

–Mastene er solide, vi har god erfaring med dem og de er effektive å sette opp. I tillegg er det en viss fare for at det kommer et forbud mot kreosotmaster. Da vil det også være en fordel med komposittmaster, sier Dale.

Han sier videre at det vil bli gjort en vurdering fra prosjekt til prosjekt om det er mest aktuelt med kompositt-, tre- eller stålmaster.

Det er også aktuelt å bruke komposittmaster på 22 kV linjer, spesielt i områder der det vanskelig å grave. I områder der det er mulig å grave vil også jordkabel være et godt alternativ sier Dale.

–Men det er ikke over alt det er mulig å grave i bakken og da er komposittmaster aktuelle også for disse linjene, sier Dale.

Klare for master til sentralnettet

Ifølge konsernsjefen i Melbye, kan de nå levere komposittmaster i alle størrelser. Også 420 kV master er blitt laget og testet. Først og fremst med tanke på Statnett, som også har vært i Canada og sett på disse mastene.

–Vi har testet dem i riggen vi har der borte, men foreløpig ikke klart å knekke dem, sier Aasheim.

420 kV-masten veier omtrent halvparten av en tilsvarende stålmast.

Kostnadsbesparelser fra dag én

Ifølge konsernsjefen i Melbye tar det under rundt 10-15 minutter å montere en mast med 2-3 mann. Ettersom de bare veier rundt en tredjedel av en tremast, er det enkelt å fly disse inn med helikoptre og slippe dem på plass i fundamentene som er gjort klar på forhånd.

–De er dyrere i innkjøp, men ser vi på helheten sparer vi inn mye tid på å gjøre anleggsgjennomføringen enklere. Vi kan også montere alt på anleggsplassene. Nå kan montørene foreta mye av monteringsarbeidet på bakken, mens man tidligere måtte opp i høyden for å gjøre det samme. Det blir enklere, raskere og mer sikkert, påpeker Dale.

Samtidig sparer man tid på at flere operasjoner kan gjøres samtidig.

Færre master

Arbeidet tar kortere tid, men Melbye peker også på at det med komposittmaster er mulig å klare seg med færre master fordi man enkelt kan øke spennlengdene.

–Med tremaster har vi stort sett hatt en spennlengde på 150-180 meter. Nå kan vi øke den til rundt 270-300 meter. Det betyr færre mastepunkter, som igjen betyr kortere tid og reduserte kostnader, sier Aasheim.

Melbye som leverer komposittmastene er opptatt av å vise lønnsomheten med denne typen master i et kortere perspektiv enn hva man har fokusert på tidligere. Arbeidstid er derfor blitt fokusert. Han forklarer at det har blitt nødvendig for dem å vise hvordan komposittmaster også kan gi en økonomisk gevinst allerede fra dag én, ikke kun over tid.

For de mange nettselskapene som nå står foran store investeringer i nettet, er tid og mannskap svært kritiske faktorer. Raskere oppføring av master kan da være et fortrinn.