Daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, hadde håpet at medlemmene kunne få servert et forsikringstilbud før jul. Nå ser det ut til at de må vente i hvert fall til mars. Foto: Haakon Barstad
Daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, hadde håpet at medlemmene kunne få servert et forsikringstilbud før jul. Nå ser det ut til at de må vente i hvert fall til mars. Foto: Haakon Barstad

Småkraftforsikring drøyer til våren

Småkraftforeninga hadde håpet å kunne tilby en forsikringsavtale til sine medlemmer i desember. Nå viser det seg at dette arbeidet er mer krevende enn først antatt og en avtale er kanskje ikke på plass før etter Småkraftdagene i mars.

Publisert: 03. January 2014, 09:11  
Oppdatert: 06. January 2014, 16:11

MIKO FNSV ALTE NOR

Småkraftforeninga har engasjert forsikringsmegler Daniel Slettemoen hos Norwegian Insurance Partner til å hjelpe til med å få på plass en egen forsikringsavtale for Småkraftforningas medlemmer. I alt har 92 småkrafteiere sagt at de ønsker å være med på en slik avtale.

Arbeidet ble satt i gang da det viste seg at forsikring til småkraft i fjor gjorde et byks og flere flere ble mangedoblet. Nå viser det seg at det likevel ikke er så lett å få på plass en samlet avtale for alle medlemmene.

Avtale drøyer i flere måneder

Daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, hadde håp om at han kunne komme med et tilbud til sine medlemmer innen fjorårets slutt. Det gikk ikke. Han kan heller ikke love at en avtale vil være klar før Småkraftdagene som holdes 18-20 mars.

-På grunn av det litt unyanserte bildet som er dannet hva angår driftssikkerhet for småkraftverk har det tatt lenger tid å få på plass en forsikringsordning for våre medlemmer enn hva jeg hadde trodd på forhånd. Det viktigste er likevel å jobbe frem en bærekraftig ordning som er bra både for medlemmene og forsikringspartneren, sier Tveit til Europower.

Han erkjenner at det er en utfordring at det har vært en del skader på småkraftverk. Uten å ha full oversikt tror han at det vanligste har vært turbin- og generatorhavarier. Også rørgater og styringssystemer har vært utsatt.

-Opp mot de store prisøkningene vi har sett det siste året mener jeg likevel vi kan si at forsikringsselskapene i for liten grad har greid å skille mellom teknisk gode og teknisk ikke fullt så gode verk. I tillegg bør selskapene også vurdere hvor gode driftsrutiner det enkelte kraftverk har, sier Tveit.

To potensielle partnere

Småkraftforeninga jobber nå konkret mot to ulike potensielle partnere som begge har utprøvde konsepter for småkraftforsikring.

-Jeg ønsker av forretningsmessige årsaker ikke å gå i detalj, men håper at vi kan få en avklaring i løpet av noen måneder.   Uansett er det viktigst å lage en god ordning, ikke at den kommer raskt på plass. Det hadde vært hyggelig å rekke Småkraftdagane i mars, men det kan jeg ikke love, sier sjefen i Småkraftforeninga.

Totalt har 92 småkrafteiere sagt at de vil være med på forsikringsordningen. Den enkelte småkrafteier avgjør imidlertid selv om de vil benytte seg av forsikringstilbudet.

Løpet er heller ikke kjørt for de medlemmene som etter fristens utløp ønsker å være med i ordningen. Etterregistrerte kraftverk vil imidlertid bli tatt med så fort dette er praktisk mulig. Foreløpig er det imidlertid ikke kommet på plass noen avtale og kanskje kommer den ikke før i april.