Ifølge førstekonsulent Anton Jayanand Eliston ved energiavdelingen hos i NVE, har det vært en klar sammenheng mellom leverandørskiftene og perioder med høye strømpriser. Foto: Steinar Aasen
Ifølge førstekonsulent Anton Jayanand Eliston ved energiavdelingen hos i NVE, har det vært en klar sammenheng mellom leverandørskiftene og perioder med høye strømpriser. Foto: Steinar Aasen

3 millioner strømleverandørbytter

Norske husstander har byttet strømleverandør over 3 millioner ganger, siden sluttbrukermarkedet ble liberalisert på slutten av 90-tallet.

Publisert: 11. July 2012, 15:39  
Oppdatert: 13. July 2012, 07:56

NVE HUSH PRIS NOR

– Vi ser det er særlig mange som bytter når prisene er høye, sier førstekonsulent Anton Jayanand Eliston ved energiavdelingen hos i NVE.

Årene 2002 og 2003, da strømprisen også dominerte den politiske dagsordenen, står fortsatt som de to klare toppårene for leverandørbytter, forteller han.

Ved årsskiftet hadde norske husholdninger gjennomførte 2.979.168 leverandørbytter. Det viser NVE-statistikken for perioden 1995-2011.

I første kvartal i år ble det fortatt ytterligere 87.800 leverandørbytter. Dermed har snaue to millioner norske husstander til sammen bytter leverandør over 3 millioner ganger, siden sluttbrukermarkedet ble liberalisert på slutten av 90-tallet.

Hver familie i hele landet har i med andre gjennomsnitt benyttet muligheten til å skifte strømleverandør mer enn én gang hver, siden det ble åpnet for at forbrukerne selv kunne velge strømleverandør.

– Det har vært en klar sammenheng mellom leverandørskiftene og perioder med høye strømpriser – og stor medieoppmerksomhet om dette, sier Eliston.

Men det var først da den såkalte leverandørbytteavgiften ble fjernet i 1997, at leverandørbyttene virkelig tok fart.

Endrede byttebetingelser:

  • 1991: ulik prispraksis for å bytte leverandør
  • 1994: årsavgiften redusert til maksimalt 4.000 kroner per kraftleverandør
  • 1995: leverandørbytteavgiften redusert til maksimalt 246 kroner
  • 1997: leverandørbytteavgiften fjernet
  • 1998: lov å bytte ukentlig