Ytre Sula Kraftverk sett fra Kolgrov, om lag 1,7 kilometer fra nærmeste vindmølle. Fotomontasje: Asplan Viak
Ytre Sula Kraftverk sett fra Kolgrov, om lag 1,7 kilometer fra nærmeste vindmølle. Fotomontasje: Asplan Viak

Solund-nei til vindmøller

Kommunestyret i Solund sa tirsdag ettermiddag klart nei til de tre vindkraftprosjektene i øykommunen, ytterst i Sognefjorden.

Publisert: 15. February 2012, 09:00  
Oppdatert: 16. February 2012, 16:22

UTBY VIND POLI SADA SULA VEVI BUFK OEEN SUEN NOR

Med 10 mot fem stemmer stemte lokalpolitikerne ned planene om vindkraft. De tre prosjektene har en samlet effekt på 285 MW som kan gi en års produksjon på 872 GWh.

De folkevalgte fulgte dermed rådet frå folkeavstemningen i januar, der et knapt flertall av innbyggerne sa nei til vindkraft.

Forrige uke sa også formannskapet nei. Den eneste som stemte for vindkraftplanene var ordfører Ole Gunnar Krakhellen (H). De øvrige formannskapsmedlemmene samlet seg om Senterpartiets nei-forslag.

Senterpartiet fikk det også som de ville i kommunestyret, der Høyre nok en gang ble overkjørt.