Illustrasjonsfoto: Mona Adolfsen
Illustrasjonsfoto: Mona Adolfsen

Nesten 20 øre i forskjell på variabel pris

Telinet Energi holder fortsatt variabel pris på 25,95 øre/kWh på sitt online-produkt. Det er nesten 20 øre rimeligere enn dyreste leverandør, Lærdal Energi.

Publisert: 16. January 2012, 08:07  
Oppdatert: 16. January 2012, 12:23

teli LAER PDIR HUSH NOR

Etter nyttår har de fleste leverandørene justert opp sine variable priser noe for å bake inn elsertifikatkostnaden. Telinet Energi har imidlertid valgt å beholde prisen 25,95 øre/kWh på sitt online-produkt. De topper dermed listen på Konkurransetilsynet og er billigst av de leverandørene som er landsdekkende.

I den andre enden av prisoversikten finner vi Lærdal Energi, som er hele  73,4 prosent dyrere på produktet variabel pris med 45 øre/kWh. Begge beregner akonto-betaling.

Prisene til de to leverandørene er uendret fra denne uken og frem til uke 5. Til sammenligning stengte terminkontrakten for uke 3 på 39,25 euro/MWh på fredag på Nasdaq OMX. Det tilsvarer en pris  på rundt 38,30 øre/kWh  inklusive moms.