Statkraft kritisk til vern av Vefsna

Publisert: 12. November 2002, 12:34  
Oppdatert: 17. March 2011, 14:55

UTBY NVE STAK POLI

Statkraft er kritisk til forslaget om å verne Vefsna vassdraget som et ledd i supplering av verneplanen for norske vassdrag. I sin høringsuttalelse til styringsgruppas forslag til ny verneplan, ber Statkraft om at Norges vassdrags- og energidrektorast (NVE) tar Vefsna vassdraget ut av verneplanen.SIRI ANNE TOKLEForslaget fra styringsgruppa kan sette en effektiv stopper for videre konsekvensutredninger av Statkraft-prosjektet "Muligheter Helgeland". Her har Statkraft i samarbeid med kommunene i området planer om å rehabilitere Røssåga-anleggene og samtidig se på nye prosjekter med en samlet kapasitet på rundt 1,5 TWh.Forslaget fra styringsgruppa for arbeidet med å supplere Verneplan for vassdrag har foreslått å verne i alt 63 nye vassdrag, hvorav Vefsna er det vassdraget med aller størst kraftpotensial. Potensialet er her beregnet til 1791 GWh.- Med sterkere fokus på miljøaspekter og lokalsamfunn tror Statkraft det er både mulig og fornuftig å videreutvikle ren og fornybar vannkraft i Norge, og at det ikke nødvendigvis er slik at konsekvensene av nye store vannkraftprosjekter må være store negative, med blant annet neddemte daler og tørrlagte elver, uttaler selskapet.I høringsuttalelsen foreslår Statkraft primært at Vefsna ikke tas med i verneplanen. Vassdraget blir derved liggende med den sørvestre delen, Svenningdalselva, i verneplanen, som før.Subsidiært foreslår Statkraft at Vefsna ikke innlemmes i verneplanen nå, men at man avventer en full utredn