Kvinnherad Energi logo
Kvinnherad Energi logo

Muradalen kraftverk kan rustes opp uten konsesjon

Publisert: 2001-10-17 11:05:28.0 
Oppdatert: 2011-03-17 15:02:05.0

NVE POLI UTBY VANN KVIN

Kvinnherad Energi kan øke både slukeevnen og den installerte effekten i Muradalen kraftverk uten å søke konsesjon etter vannressursloven. Det slår Norges vasdrags- og energidirektorat (NVE) fast i et brev til selskapet. Årsproduksjonen kan dermed økes fra 8 til 26 GWh.

LARS MAGNUS GUNTHER

Etter NVEs vurdeering vil ikke opprustningsplanene i Hattebergvassdraget medføre nevneverdige skader eller ulemper på allmenheten, og dermed kan det heller ikke kreves konsesjonssøknad, skriver direktoratet i en pressemelding.

En søknad om en større utvidelse av kraftverket ble avslått av Olje- og energidepartementet (OED) tidligere i år. I det samme vedtaket ble det likevel åpnet for en ombygging som omfatter økt slukeevne og innstalert effekt.

Kvinnherad Energi AS har etter dette sendt inn planer om å bygge om nåværende kraftstasjon uten å endre fallhøyden, men med økt slukeevne. Med dette vil den årlige produksjonen kunne økes fra 8 GWh til 26 GWh.

NVE sin vurdering kan klages inn til Olje- og energidepartementet innen tre uker.