Grunneierne i Bremanger, her representert med Lars Endre Myklebust og Ole Jonny Myklebust Elde har anket saken om bygging av kraftlinjen i Myklebustdalen til Høyesterett. Foto: Haakon Barstad

Anker Myklebustdal-saken til Høyesterett

Grunneierne har anket saken om bygging av kraftlinje i naturreservatet i Myklebustdalen til Høyesterett.