Statistikk fra Eurostat viser hvordan det har vært realvekst i økonomien samtidig som det har vært nedgang i strømforbruket. EU hadde fem prosent lavere strømforbruk i 2014 i forhold til 2010. Illustrasjon: Sandbag

Energien skiller lag fra økonomien

I Europa er det ikke lenger sammenheng mellom økonomisk vekst og forbruk av energi. Deler av forbruket er borte for godt.