Vestavind har tid på seg til 2020 med å komme i gang med vindkraftproduksjon. Foreløpig må de vente med investeringsbeslutning. Fotomontasje: Vestavind Kraft

Fikk utsatt frist på Lutelandet

Vestavind Kraft har fått utsatt fristen for igangsetting av vindparken på Lutelandet til 2020. Fortsatt er manglende nett en utfordring og en endelig investeringsbeslutning må vente.