Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen er fornøyd med den gjennomsnittlige avkastningen Statkraft har oppnådd i utlandet. I privatisering-debatten kan man derimot få inntrykk av at selskapet stort sett har tapt penger på utlandsprosjektene. Foto: Mikaela Berg

Statkraft tjener penger i utlandet

I debatten om privatisering av Statkraft, fremstilles selskapets utlandssatsinger som risikofylte tapsprosjekter. I realiteten har gjennomsnittlig avkastning vært 9 prosent de siste 15 årene.