Kjernekraften vil ha stor betydning for kraftprisen i årene som kommer. Foto: Strahil Dimitrov/iStock Photo

Ser synkende priser til 2019

Bixia har sluppet sin langtidsprognose for kraftmarkedet frem til 2030. Strømhandelselskapet tror på økte priser, men først skal de synke de to neste årene.