Sway Turbine er konkurs. Søsterselskapet Sway består. Illustrasjon Sway AS

Ga opp søk etter industrielle partnere

Sway Turbine er historie. Selskapet lyktes ikke å finne industrielle partnere og like før påske bestemte styret at de ville melde oppbud. Nå håper gründeren at teknologien skal leve videre.