Lysesjefen mener det ligger store gevinster i teknologi og vil vri investeringene fra kobber til teknologi. Et av satsingsområdene er Smartly, smarte hjem. Foto: Lyse

- Heller teknologi enn kobber

Lyses satsing på smartehusteknologi og smarte nett åpner for å dra ned det samlede investeringsnivået i nettet. - Vi vil heller investere i teknologi enn i kobber, sier konsernsjefen.