Konsernsjef i Agder Energi, Tom Nysted, har ikke tro på Oslo kommunes løsning med horisontal struktur. Han ser faren for at kompetanse forsvinner og mener det er fullt mulig å drive sundt med vertikalintegrert konsern. Foto: Haakon Barstad

Tror ikke på Oslo kommunes løsning

Agder Energis konsernsjef, Tom Nysted, har ikke tro på Oslo kommunes løsning. Han mener det er mulig i dag å drive et vertikalintegrert konsern og opprettholde nettselskapets nøytralitet.