Hver femte privatperson vet ikke hvem de får strømmen av, men kundetilfredsheten er likevel bedre enn tidligere.

Mer fornøyd med strømleverandøren

Strømbransjen har hatt en positiv utvikling siden 2010, og den gjennomsnittlige kundetilfredsheten ligger nå over både bank-, forsikrings- og telekombransjen. Men den er lavere enn i Finland.