Eiendomsselskap, kommuner og andre store strømforbrukere i Sverige kan spare opptil 36 øre per kWh hvis de investerer i vindkraft. Ordningen var opprinnelig ment for småkraft og bønder, men uten effektbegrensning kan store aktører investere i de aller største vindmøllene. Foto: Haakon Barstad

Svensk skattefrihet fortsetter

Ordningen med at store strømforbrukere i Sverige blir unntatt for elavgift for egenprodusert vindkraft, fortsetter. Det er klart etter at den svenske regjeringen la fram statsbudsjettet i går.