Som de fleste andre av WEO-rapportene blir også årets utgave sterkt kritisert fra flere hold. Foto: Fredrik Kveen

– Farlig for Norge som oljenasjon

Den omstridte rapporten World Energy Outlook blir betegnet som «villedende» og «farlig» av fornybarbransjen. Likevel ser den ut til å ha en sentral rolle i utformingen av norsk energipolitikk.