Illustrasjonsfoto: Fredrik Kveen

Rekord for kraftobligasjoner

Norske kraftselskaper har nå til sammen 89 milliarder kroner i utestående beløp i obligasjoner. Aldri før har kraftselskapene hatt like mye kapital fra obligasjonsmarkedet.