- Salget av eierandelen i Kvænangen Kraftverk bidrar til at konsernets gjeld reduseres og konsernets bokførte egenkapital økes, sier konsernsjef Semming Semmingsen. Foto: Haakon Barstad

Ymber-avtale for 370 mill er i boks

Troms Kraft AS og Ymber AS har inngått endelig avtale om at Ymber kjøper Troms Kraft Produksjons eierandel i Kvænangen Kraftverk.