Fleksibiliteten i det tyske og britiske kraftsystemet vil settes på prøve i årene som kommer. Illustrasjonsfoto: (Norges største flerårsmagasin, Blåsjø). Foto: Statkraft

Nordisk kraft kan være løsningen for Tyskland og Storbritannia

Halvparten av Tyskland og Storbritannias elektrisitet vil være fornybar innen midten av 2020-tallet. Fleksibel kraft fra Norden blir viktig for å løse utfordringene som kommer, ifølge ny rapport.