Både Alcoa (bildet) og annen øvrig industri rammes av Statnetts forslag til tarifføkning. Foto: Trond Sørås

132 millioner i økt tariff til industrien

Store kraftforbrukere får økt tariffen med 132 millioner kroner som følge av Statnetts nye forslag til sentralnettariff for 2019.