Også Obos har kastet seg inn i passivhusbølgen. Enovas satsing på området viser nå og bære fruker. Illustrasjon: Linda Blom

10 % nybygg er lavenergi- eller passivhus

Fra juni 2010 til november 2013 hadde Enova en egen passivhussatsing. Nå viser evalueringen at satsingen på rundt en milliard kroner har virket og rundt 10 prosent av alt nybyggareal vil være på lavenergi- eller passivhusnivå i år.