Stortinget vil i løpet av våren mest sannsynlig vedta å fjerne kravet om funksjonelt skille for nettselskaper med færre enn 30.000 kunder. Foto: Haakon Barstad

Trolig flertall for å skrote funksjonelt skille

De andre opposisjonspartiene vil mest sannsynlig støtte Sps forslag om å fjerne kravet om funksjonelt skille. Dermed har forslaget flertall.