Sveriges energiminister Ibrahim Baylan må imøtekomme Vattenfalls og Eons krav om fjerning av en særskatt på kjernekraft. Nå truer en krise i Miljöpartiet med at kjernekrafteiernes krav ikke blir imøtekommet.  Foto: Haakon Barstad

Krise i Miljöpartiet kan gi stans i all svensk kjernekraft

En svensk politisk krise kan føre til at alle svenske kjernekraftreaktorer, tilsvarende om lag 40 prosent av landets kraftforsyning, blir nedlagt innen fire år.