Knut Lockert i Distriktsenergi vi ha svar fra NVE hvordan nettselskaper skal forholde seg AMS-attester når Helsedirektoratet sier at det ikke skal skrives ut slike attester. – Det er ingen diagnose og det kan ikke dokumenteres, sier Lockert. Foto: Haakon Barstad

Vil ha svar fra NVE om AMS-attester

Helsedirektoratet sier nei til at leger skal skrive ut AMS-attester. Nå vil Distriktsenergi ha svar fra NVE om hvordan nettselskapene skal forholde seg til helseattester som allerede er skrevet ut.