Problemene med redusert kapasiteten i Oslofjord-kabelen vil likevel ikke være løst 15. oktober som tidligere varslet. Om det blir en kald vinter kan norske produsenter tape milliarder. Her er danskebåten på vei opp Oslofjorden en kald vinterdag i 2010. Foto: Morten Fredheim Solberg

Kraftprodusenter kan tape milliarder på Oslofjord-kabelen

Kraftprodusenter i Sør-Norge har allerede tapt 700-800 millioner kroner på skaden på Oslofjord-kabelen. Nå er det likevel ikke sikkert at kapasiteten vil være tilbake i oktober som varslet. Produsentene kan i løpet av vinteren dermed tape milliarder.