Selbu Energiverks kraftstasjon, Slind Kraftverk bidrar til et overskudd som nå ikke er stort nok til å dekke inn kommunens utbyttekrav.  Foto: Selbu Energiverk

Selbu fortsetter å tappe energiverket

Selbu kommune vil å fortsette med å ta ut utbytte som er høyere enn årsoverskuddet også de kommende årene. Ingen fare, ifølge ordfører i eierkommunen, mens everksjefen er bekymret.