Det er fortsatt helt i tåka om Statnett vil få en rettskraftig avgjørelse som tillater dem å fullføre kraftlinjen gjennom Bremanger. I går avgjorde Fjordane tingrett at Statnett ikke får tilgang til naturreservatet Sørdalen før rettsprosessene er avgjort. Foto: Haakon Barstad

Retten gir OED ansvaret for Bremanger-forsinkelsene

Statnett poengterer at det nye avslaget i Bremanger fører til forsinkelser. Tingrett poengterer at Statnett kan takke departementet, og delvis seg selv, for forsinkelsene.