Vindkraftmotstandere har i lang tid og i flere omganger blokkert anleggsarbeidet på Frøya. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Nei til vindkraftverk Frøya Gratis artikkel

Avventer økonomiske erstatningskrav på Frøya

Trønderenergi har anmeldt seks hendelser ved Frøya vindpark. Men foreløpig vil ikke selskapet gå til erstatningssøksmål. Selskapet har heller ikke bestemt om de viil fremme erstatningskrav for tap overfor Frøya kommune - men krever nå knapt 700 000 kroner i saksomkostninger.