Zephyr mener det er for mye som avhenger av beslutninger fra Statkraft når det gjelder Remmafjellet vindkraftpark. De er derfor blitt enige om at Statkraft skal overta prosjektet.  Fotomontasje: Zephyr

Overlater Remmafjellet til Statkraft

Zephyr er prisgitt Statkrafts beslutninger på Fosen og i Snillfjord. Nå velger selskapet å overlate sitt eget vindkraftprosjekt til statsselskapet.  I løpet av februar har trolig Statkraft overtatt Remmafjellet vindpark.